Početna aktuelnosti 21. mart – Međunarodni dan borbe protiv rasne i svih vidova diskriminacije

21. mart – Međunarodni dan borbe protiv rasne i svih vidova diskriminacije

376
0
Podijeli

Poveljom Ujedinjenih nacija uspostavljen je koncept jednakosti svih ljudskih bića koji je postao temelj duha svih međunarodnih i evropskih instrumenata za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama (iz 1950.god.)  je sastavni dio Ustava Bosne i Hercegovine i kao takva ima snagu direktne primjene u bosansko-hercegovačkoj jurisdikciji, pa samim tim i čl. 14 Konvencije koji zabranjuje svaki vid diskriminacije direktno je primjenjiv u pravnom sistemu BiH kao i Protokol 12 uz istu koji  sadrži odredbu  opšte zabrane diskriminacije.

Jasminko Razić

Ostavi komentar

Please enter your comment!
Molimo da unesete Vaše ime ovdje