Početna aktuelnosti Da li je živinički LEAP “mrtvo slovo” na papiru?

Da li je živinički LEAP “mrtvo slovo” na papiru?

197
0
Podijeli

LEAP je plan aktivnosti u oblasti životne sredine na lokalnom nivou.

To je dokument koji precizno definiše prioritetne projekte u oblasti zaštite životne sredine i plan aktivnosti za njihovu realizaciju.

U želji da se ekološki problemi i problemi zaštite okoliša sagledaju, i na osnovu

toga da se napravi kvalitetan plan za njihovo rješavanje, općina Živinice je,prije tri godine, pokrenula aktiovnosti na izradi LEAP- (Lokalnog ekološkog akcionog plana), za općinu Živinice za period od 2016 do 2026. godine i finalni dokument usvojila 10.augusta 2016.godine

Lokalni ekološki akcioni plan (LEAP) je lista jasno definisanih akcija za rješavanje najvažnijih problema okoliša.

Tokom procesa izrade akcionog plana, u februaru 2016. godine provedena je

anketa među stanovništvom općine Živinice, s ciljem da se dobije stav građana o stanju okoliša.

Anketom je obuhvaćeno stanovništvo cijele općine.

Uspješno je popunjeno 600 upitnika.

Odgovori na pitanje o tome da li su građani zadovoljni stanjem okoliša na području

općine govore o izrazito velikom nezadovoljstvu građana jer 96% građana ili nije

zadovoljno ili više nije nego što jeste zadovoljno stanjem okoliša.

Po mišljenju anketiranih građana, najveći negativni uticaj na zdravlje stanovnika ima zagađen zrak posebno u zimskim mjesecima.

Nakon toga slijede problemi sa zagađenjem rijeka i vodotoka kao i problemi sa prekomjernom bukom.

Ovi podaci se odnose na anketirane stanovnike sa područja grada Živinice.

U ostalim djelovima općine rezultati ankete su znatno drugačiji i najveći negativni uticaj na zdravlje stanovnika imaju:

 Sanitarna deponija Višća , divlje deponije i otpadne kanalizacione vode (područje Višće i Đurđevika)

 Vanjsko odlagalište RMU Banovići , divlje deponije, zagađenje vodotoka i otpadne kanalizacione vode ( područje Priluk, Šerići i Suha)

 Zagađenje zraka, otpadne kanalizacione vode i buka ( područje Dubrave )

 Divlje deponije, otpadne kanalizacione vode i neplanska sječa šuma ( područje

Gračanica, Lukavica, Bašigovci)

Građani vjeruju da su najveće ekološke prijetnje razvoju općine Živinice: nedostatak kvalitetne vode za piće, neuređena riječna korita – poplave, neizgrađena kanalizaciona mreža.

67% anketiranih građana vjeruje da uvođenje strogih kazni za prekršioce, odnosno

poboljšan rad komunalnih inspekcija predstavlja najefikasniji način za poboljšanja stanja okoliša.

Osim toga potrebno je raditi i na edukaciji stanovništva.

Građani smatraju da okoliš najviše zagađuju lokalne kotlovnice i saobraćaj ( u gradu) kao i otpadne kanalizacione vode i divlje deponije u ostalim dijelovima općine.

Iz navedenih rezultata sprovedene ankete, nameću se prioritetne aktivnosti na kojima je potrebno raditi u narednom periodu:

 Završetak projekta toplifikacije grada Živinice,

 Izrada i stavljanje u funkciju kanalizacione mreže na području cijele općine

Živinice

 Završetak međuopćinske sanitarne deponije,

 Sanacija, zatvaranje i rekultivacija područja sanitarne deponije Višća i odlagališta RMU „Banovići“ na prostoru šumskog kompleksa „Dubrava“

 Izmještanje saobraćajnica iz gusto naseljenih područja,

 Poboljšati rad komunalnih inspekcija,

 Regulacija vodotoka i zaštita od poplava

Kao što se može vidjeti,od pomenutih prioritetnih aktivnosti  iz Lokalnog ekološkog akcionog plana,ni jedna,za protekle tri godine, nije privedena svom uspješnom kraju.

Čak su u međuvremenu listi zagađivača dodati i novi kao što su određene farme i pogoni za odlaganje i preradu opasnih materijala.

Krajnje je vrijeme da Federalne inspekcije i relevantna ministarstva počnu štititi interesa građana, a ne pojedinih lobija.

Potrebno je jasno utvrditi kršenje odredbi okolišnih i vodnih dozvola, sankcionirati odgovorne i bez odlaganja propisati i implementirati konkretne mjere kojim će se spriječiti daljnje širenje svakovrsne kontaminacije Živinica i na taj način zaštititi životi stanovnika ovog područja.

Jasminko Razić

 

 

 

 

Ostavi komentar

Please enter your comment!
Molimo da unesete Vaše ime ovdje