Početna aktuelnosti Izvještaj sa 16.redovne sjednice Ov Živinice

Izvještaj sa 16.redovne sjednice Ov Živinice

1517
0
Podijeli

Vijećnici OV Živinice jučer su uspješno obradili svih 11.tačaka  dnevnog reda,  s tim da se odstupilo od prvobitnog planiranih 12.tačaka jer je tačka: Prijedlog Odluke o imenovanjima Savjeta MZ-a povučena s dnevnog reda.

Jučer je usvojeno nekoliko važnih tačaka za građane općine Živinice ali i potencijalne investitore u naš grad.

Usvojeni su prijedlozi Odluka o planu parcelacije i provođenju plana parcelacije „Stare stočne pijace“. Na donošenje jedne ovakve odluke čekalo se 10 godina.

Ovo je izuzetno značajno za građane Živinica ali i buduće investitore, zbog toga što su se do sada susretali sa poteškoćama kod utvrđivanja urbanističko-tehničkih uslova za odobravanje izgradnje građevina na tom lokalitetu.

Usvojen je i Prijedlog odluke o utvrđivanju prosječne konačne cijene jednog metra kvadratnog izgrađene korisne površine na području općine Živinice za 2017. Godinu, a podržan je i prijedlog odluke o visini rente za ovu godinu.

Vijećnici su usvojili i Prijedlog odluke o uslovima i načinu raspolaganja nepokretnostima u vlasništvu općine Živinice (lokacija Ciljuge II), te prijedlog odluke o prodaji nakretnina neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevinske čestice, razmatrana je i usvojena informacija o provedenim posljedicama i radnjama od strane firme „Reciklon“ u MZ Dubrave Gornje, a vijećnici su dali i svoje Prijedloge i mišljenja na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama  Zakona o komunalnim djelatnostima.

Na kraju sjednice govorilo se o viječnićkim pitanjima i inicijativama, dok je pod tekućim pitanjima imenovan privremeni član UO JZU Dom zdravlja Živinice Mevludin Ferhatović, imenovan direktor JU Dječije obdanište Živinice Sabina Andelić, vijećnici su dsali saglasnost na Odluku UO JU RTV Živinice o izmjeni i dopuni pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka, te je izvršena zamjena članova  u pojedinim radnim tijelima Općinskog vijeća Živinice.

Novinarka: Merisa Mujčinović