Početna aktuelnosti Javni poziv za stambeno zbrinjavanje Roma u općini Živinice

Javni poziv za stambeno zbrinjavanje Roma u općini Živinice

711
0
Podijeli

U okviru projekta „Stambeno zbrinjavanje Roma u općini Živinice u 2017.godini“.kojeg zajedno realizuju Općina Živinice i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za izgradnju do tri stambene jedinice ili do visine raspoloživih sredstava za ove namjene na lokalitetu Ciljuge.

Pravo na stambeno zbrinjavanje imaju pripadnici Romske nacionalne manjine, porodica ili zajedničko domaćinstvo koji se nalaze u potrebi za stambenim zbrinjavanjem ili im je potrebno poboljšanje stambenih uvjeta.

Ukupna vrijednost Projekta za stambeno zbrinjavanje Roma u područja općine Živinice za 2017.godinu je 96.640,00 KM.

Prijavu za dodjelu pomoći može podnijeti nosioc romskog domaćinstava ili njen punoljetni član koji nisu ranije koristili pomoć za sanaciju stambene jedinice dovoljnu za dovođenje stambene jedinice u minimum stambenih uslova, a nemaju stambenu jedinicu na teritoriji Bosne i Hercegovine, uslovnu za stanovanje.

Pomoć se može dodijeliti romskoj porodici ili zajedničkom domaćinstvu (u daljem tekstu korisniku) uz ispunjavanje osnovnih i posebnih kriterija.

Odabir korisnika, odnosno izradu preliminarne rang liste vrši Komisija imenovana od strane načelnika Općine Živinice.

Nadzor nad radom Komisije vrši Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Javni poziv otvoren je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

Prijave na propisanom obrascu mogu se preuzeti na info-pultu šalter sale općine Živinice, na web stranici općine Živinice, JU “Centar za socijalni rad” Živinice i prostorijama lokalnih romskih udruženja.

Prijave sa dokazima kojim se dokazuje ispunjavanje svih općih i posebnih kriterija dostaviti, Komisiji pu Centra za pružanje usluga građanima ( šalter sala) općine Živinice, u zatvorenoj koverti, sa naznakom:

JAVNI POZ

ZA ODABIR KORISNIKA PROJEKTA

“STAMBENO ZBRINJAVANJE ROMA U OPĆINI ŽIVINICE U 2017.GODINI -NE OTVARAJ”.

Neblagovremeno dostavljene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Rok za za dostavu prijava počinje teći od objave Javnog poziva u dnevnom listu “Oslobođenje”. 29.05.2018 godine i traje 15 dana.

 Novinarka/Merisa Mujčinović/

Ostavi komentar

Please enter your comment!
Molimo da unesete Vaše ime ovdje