Početna aktuelnosti Od ove godine plaćanja tzv.markice oslobođene još neke kategorije stanovništva

Od ove godine plaćanja tzv.markice oslobođene još neke kategorije stanovništva

424
0
Podijeli

Shodno Odluci koju je Skupština  TK donijela još prije dvije godine određene kategorije stanovništva oslobođene su  plaćanja premije zdravsvenog osiguranja .

Ove godine i još neke od kategorija stanovništva neće plaćati tzv.markicu.

Od plaćanja participacije od 01.01.2019. godine oslobođena su sljedeća lica:

– vojni invalidi sa utvrđenim invaliditetom od 60% i više;

– članovi porodice šehida, odnosno članovi porodice poginulih ili umrlih boraca od

posljedica ranjavanja, a koji su bili pripadnici vojske FBiH;

– penzioneri čija penzija ne prelazi iznos minimalne penzije prema posljedenjem

objavljenom podatku;

– lica starija od 65 godina, ako nisu korisnici penzije ili drugih mjesečnih prihoda

preko iznosa minimalne penzije prema posljednjem objavljenom podatku;

– osigurana lica – štićenici socijalnih ustanova;

– osigurana lica – korisnici socijalne zaštite;

– raseljena lica i izbjeglice, ako nisu korisnici penzije ili ako im drugi mjesečni

prihod ne prelazi iznos minimalne penzije prema posljednjem objavljenom

podatku;

– osigurana lica koja su davaoci krvi i to lica koja su darovala krv 10 i više puta;

– osigurana lica – davaoci dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja.

– djeca do navršenih 15. godina života;

– učenici i redovni studenti do navršene 26. godine života (bez obzira na osnov

osiguranja)

– civilne žrtve rata i invalidi s utvrđenim invaliditetom preko 60%;

– osigurana lica koja su prijavljena kod službe za zapošljavanje u svojstvu

nezaposlenog lica (bez obzira na osnov osiguranja);

– djeca od 15. do 18. godine života koja su ocijenjna kao trajno nesposobna za

samostalan život i rad, a prijavljena su na zdravstveno osiguranja kao članović

porodice roditelja.

– žene u ostvarivanju zdravstvene zaštite u vezi trudnoće i materinstva i korisnice

zdravstvenih usluga u vezi sa prevencijom karcinoma dojke i karcinoma

maternice

 

Za svaku od kategorija koje su oslobođene plaćanja participacije potrebna je određena dokumentacija, a sve informacije osiguranici mogu dobiti u kantonalnom Zavodu zdravstvenog osiguranja ili na njihovoj web stranici.

Obzirom da oslobođene kategorije društva u knjižicu neće dobijati markicu, nego pečat koji označava da ne moraju plaćati participaciju, oni već sada mogu ostvarivati svoja prava. Svi ostali, odnosno oni koji plaćaju, markicu će moći kupiti u dogledno vrijeme , kazao nam je stručni saradnik za odnose s javnošću Riad Kurtalić, te naglasio da je cijena ostala ista kao i prošle godine, 20KM.

Stare markice, odnosno premija iz 2018. godine važi sve do 31. marta tekuće godine.

Novinarka:Dijana Svrakić

 

Ostavi komentar

Please enter your comment!
Molimo da unesete Vaše ime ovdje