Početna aktuelnosti Održana 14. redovna sjednica Vlade TK

Održana 14. redovna sjednica Vlade TK

493
0
Podijeli

Stanje u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja

Vlada je danas prihvatila Informaciju o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja u školskoj 2018/19. godini. Na području Tuzlanskog kantona u pedagoškoj 2018/2019. godini za rad sa djecom predškolskog uzrasta registrirano je 19 predškolskih ustanova, od toga 9 javnih predškolskih ustanova, čiji su osnivači općinska/gradska vijeća i 10 privatnih predškolskih ustanova. U općinama Čelić, Kalesija, Sapna i Teočak nema javnih predškolskih ustanova, a Realizacija Obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja pred polazak u osnovnu školu u ovim općinama realiziran je u školskim objektima centralnih i područnih škola, a Program su realizirali odgajatelji koje su finansirale lokalne zajednice. Obuhvat djece predškolskim odgojem i obrazovanjem, djece od 6 mjeseci do 6 godina, bez obaveznog programa, je oko 16 %. Ovako mali obuhvat djece predškolskim odgojem i obrazovanjem zahtijeva da se više radi na razvoju ali i proširivanju kapaciteta u pojedinim predškolskim ustanovama. U pedagoškoj 2018/2019. godini predškolskim odgojem i obrazovanjem bilo je obuhvaćeno 3687 djece, što je povećanje za 144 djece, u odnosu na prethodnu godinu. Bitno napomenuti je i da je tokom prošle pedagoške godine Osim navedenog, iz Budžeta Tuzlanskog kantona osigurano i 185.000,00 KM za rekonstrukciju i izgradnju javnih predškolskih ustanova.

Na području Tuzlanskog kantona u školskoj 2018/2019. godini radilo je 89 osnovnih škola. U odnosu na prethodnu školsku godinu kada je osnovno obrazovanje pohađalo 39.173 učenika, i školske 2018/2019. godine je nastastavljen trend smanjenja broja učenika koji pohađaju osnovni odgoj i obrazovanje, tako da je u odnosu na prethodnu školsku godinu broj učenika manji za 526. U 88 redovnih i specijalnih osnovnih škola na području Tuzlanskog kantona u školskoj 2018/2019. godini u prvi razred upisano je 4.219 učenika. Najveći obuhvat upisanih učenika u prve razrede redovnih osnovnih škola zabilježen je u gradu Tuzla 981 učenika ili 23,25%, a zatim slijede Živinice 622 učenika ili 14,74%, Gračanica 489 učenika ili 11,59%, Srebrenik 419 učenika ili 9,93%, Gradačac 403 učenika ili 9,43%, dok je najmanji obihvat zabilježen u Doboj Istoku 92 učenika ili 2,18%, Čeliću 81 učenik ili 1,91%, Sapni 69 učenik ili 1,63%, i Teočaku 43 učenika ili 1,01%. U odnosu na prošlogodišnji upis učenika u prve razrede, ovogodišnji upis učenika smanjen je za 40 učenika ili 0,94%. Ministarstvo je za školsku 2018/2019. godinu izvršilo postupak nabavke i dodjele udžbenika za sve učenike prvog razreda. Za ovu namjenu osigurana su sredstva iz Budžeta Tuzlanskog kantona u iznosu od 198.569,07 KM.

U 32 javne srednje škole u školskoj 2018/2019. godini nastavu je pohađalo 15.412 učenika raspoređenih u 716 odjeljenja, što je za 511 učenika manje nego prethodne školske godine. U odnosu na prethodnu školsku godinu u školsku 2018/2019. godinu upisano manje 112 učenika. Od 33 srednje škole u odnosu na prethodnu godinu njih 11 upisalo je veći broj učenika, dvije su upisale isti broj, a 20 je upisalo manji broj učenika.

U školskoj 2018/’19. godini ostvarena su ulaganja u iznosu od 7.012.731,00 KM, od toga u osnovne škole 5.833.748,31 KM, a u srednje škole 1.178.982,69 KM. 

Milion KM za subvencioniranje kamata privrednim subjektima

Vlada je danas donijela Pravilnik o provođenju postupka dodjele sredstava za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona. Ovim Pravilnikom utvrđeni su postupci u provođenju Programa korištenja ESCROW sredstava za 2019. godinu odobrenih za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog Kantona, na način koji osigurava jednakopravnost njihovih krajnjih korisnika, kao učesnika postupka, te uređuje postupak izbora banke za plasman kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona. Kamatna stopa koja će se odrediti klijentu biti će u skladu sa ponuđenom kamatnom stopom po Javnom pozivu Banke, s tim da će klijenti imati mogućnost subvenciranja kamatne stope u procentu 3% iz ESCROW sredstava za 2019. godinu, a Vlada Kantona subvencionirat će kamatnu stopu u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 KM. Ovim pravilnikom utvrđeni su principi dodjele sredstva, obezbjeđenje sredstava i kriteriji za izbor banke za plasman sredstava, izbor korisnika kreditnih sredstava i drugi neophodni uslovi za realizaciju ovog projekta podrške razvoju privrede na području našeg kantona.

Podrška povratku prognanih osoba

Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, o izboru korisnika grant sredstava za održiv povratak sa budžetske pozicije Podrška povratku prognanih lica. Za ove namjene Vlada je izdvojila ukupno 260.200,00 KM, čime je osigurana 81 donacija, od čega: 8 muznih krava, 3 steone junice, 122 ovce, 33 motokultivatora, 6 tovnih junadi, 3 razna traktorska priključka, 4 gospodarska objekta, 8 alata – elemenata opreme za obrtničku djelatnost, 2 kompleta opreme za pčelarstvo, 2 agregata, 2 plastenika i 1 kosilica. Za povratnike na područje Tuzlanskog kantona dodijeljeno je Tuzlanski kanton ukupno dodijeljeno 32 donacije, a za povratnike na područje entiteta Republika Srpska 49 donacija.

Izvještaj o provedenoj eksternoj maturi

Vlada je danas usvojila Izvještaj o provedenoj eksternoj maturi u osnovnim školama Tuzlanskog kantona u školskoj 2018/2019. godini. Prema Izvještaju za polaganje Eksterne mature bilo je prijavljeno je 4048 učenika. Također za polaganje se prijavilo i 55 učenika koji su osnovnu školu pohađali izvan našeg kantona. Kada je u pitanju uspjeh kojeg su učenici pokazali, prosječan uspjeh polaganja eksterne mature je 61,53 % osvojenih bodova. Kako se može vidjeti iz tabelarnih prikaza u Izvještaju, za većinu predmeta, u prosjeku rezultati su se poboljšali, ali je iz određenih predmeta postignut rezultat koji je lošiji u odnosu na prethodnu godinu.

Utvrđen nacrt Zakona o pečatu Tuzlanskog kantona

Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila nacrt Zakona o pečtu Tuzlanskog kantona. Ovaj zakon utvrđuje organe koji imaju pravo na pečat Tuzlanskog kantona, oblik i sadržaj pečata, izradu, upotrebu i čuvanje pečata, te druga pitanja vezana za pečat Kantona. Budući da je u međuvremenu od prethodnog donošenja ovog zakona došlo do brojnih suštinskih ali i terminoloških promjena, bilo je potrebno pripremiti novi Zakon o pečatu Tuzlanskog kantona kojim će se u cijelosti aktualizirati sva pitanja u navedenoj oblasti.

Ostale odluke

Vlada je danas dala saglasnost za prijem deset zaposlenika u JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od dvanaest mjeseci. Radi se o nastavku realizacije Sporazuma o sufinansiranju zapošljavanja osoba sa evidencije Službe za zapošljavanje TK, a po projektu Transformacije JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla. Cilj projekta je unaprjeđenje sistema socijalne zaštite djece bez adekvatnog roditeljskog staranja i porodica pod rizikom od razdvajanja, te stvaranje optimalnih uslova za boravak, pravilan rast i razvoj korisnika Doma, kao i da se razviju novi servisi u procesu transformacije Doma u Tuzli. Ovaj program je u prethodnoj godini dao je pozitivne rezultate te u skladu s tim postignut je i značajan iskorak u procesu transformacije Doma u niz novih usluga.

Vlada je danas dala saglasnosti na tekstove protokola o načinu izmirenja obaveza po osnovu obračunatih, a neuplaćenih koncesionih naknada, a koje će sa Ministarstvom privrede Tuzlanskog kantona zaključiti JP Elektroprivreda BiH, d.d. Sarajevo, Z.D. Rudnik mrkog uglja „Đurđevik“ d.o.o. Đurđevik  i ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. Tuzla.

Vlada je danas formirala Radnu grupe za izradu nacrta Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Tuzlanskog kantona. Članovi Radne grupe su osim predstavnika resorno nadležnih ministarstava i predstavnici Sindikalne organizacija kantonalnih organa državne službe i Koordinacionog odbora sindikalnih organizacija Tuzlanskog kantona. Zadatak ove radne grupe je da jeste da najkasnije u roku od 90 dana pripremi i Vladi Tuzlanskog kantona predloži nacrt Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Tuzlanskog kantona.

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela i odluke o visini osnovice za obračun plaća za oktobar 2019. godine i naknadi za ishranu zaposlenih u oblastima obrazovanja, policije, pravosuđa i uprave u Tuzlanskom kantonu. Osnovica je nepromijenjena i iznosi 404 KM, a naknada za ishranu 9 KM po izrađenom danu, izuzev za pripadnike Jedinice za podršku MUP-a Tuzlanskog kantona i Policijskih službenika jedinice policije za sprečavanje narušavanja javnog reda i mira, za koje je navedena naknada utvrđena posebnom odlukom.

Vlada je danas donijela Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, čime se ne mijenja visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za 2019. godinu.

U cilju racionalizacije radnih mjesta i optimizacije rada, Vlada je danas dala saglasnost na izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona.

Vlada je na današnjoj sjednici dala i više saglasnosti za prijem u radni odnos. Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona je dana saglasnost za prijem stručnog savjetnika za upravno-pravne poslove i stručnog saradnika za pravosuđe i upravu, Ministarstvu finansija za prijem namještenika višeg referenta za poslove obračuna plaća, a Uredu premijera za prijem pomoćnika sekretara za ekonomsko-finansijske poslove. Općinskom sudu u Lukavcu je dana suglasnost za prijem jednog namještenika višeg referenta za operativno – tehničke poslove (daktilograf). Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona za prijem namještenika višeg referenta – upisničara, Kantonalnom sudu u Tuzli za prijem namještenika višeg referenta za operativno-tehničke poslove (daktilografa), Općinskom sudu u Tuzli za prijem tri namještenika, i to dva viša referenta za unos dokumenata i prijem pošte i jednog višeg referenta za operativno-tehničke poslove (daktilografa).

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas donijela odluku kojom se traži se od  Skupštine JP “Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj da razriješi dužnosti članove imenovane kao predstavnike državnog kapitala u Nadzorni odbor JP „Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj. Također je utvrđen prijedlog kandidata za privremeno imenovanje u Nadzorni odbor JP “Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj, ispred državnog kapitala, do imenovanja novog Nadzornog odbora u skladu sa zakonom, a najduže do 90 dana. Vlada je zatražila i od Skupštine Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost “Spreča“ d.d. Tuzla da razriješi dužnosti članove imenovane u Nadzorni odbor Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost “Spreča“ d.d. Tuzla, te utvrdila prijedlog kandidata za privremeno imenovanje u Nadzorni odbor ovog javnog preduzeća ispred državnog kapitala, do imenovanja novog Nadzornog odbora u skladu sa zakonom, a najduže do 90 dana. Vlada je i od Skupštine privrednog društva Rudnik soli „Tuzla“ d.d. Tuzla, zatražila da razriješi predstavnike državnog kapitala u Nadzornom odboru Rudnik soli „Tuzla“ d.d. Tuzla, te utvrdila prijedlog kandidata za privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva Rudnik soli „Tuzla“ d.d. Tuzla, do imenovanja u skladu sa zakonom a najduže do 90 dana. Vlada je danas odredila i punomoćnike koji u ime osnivača vrše ovlašćenja Skupštine Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o. Također, Vlada je utvrdila prijedlog kandidata za privremeno imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“. Danas je Vlada dala i saglasnost na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona.

____________________________

Odjeljenje za informisanje

/Samka A./

Ostavi komentar

Please enter your comment!
Molimo da unesete Vaše ime ovdje