Početna aktuelnosti Održana 62. redovna sjednica Vlade TK

Održana 62. redovna sjednica Vlade TK

702
0
Podijeli

Kroz javne radove angažirati domaći privredu

Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila prijedloge Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu. Ukupni prihodi, primici i finansiranje, te    ukupni  rashodi,  izdaci  i  finansiranje u Izmjenama i dopunama Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu iznose 431.488.434,00 KM, što je za 5.804.855,00 KM više u odnosu na Izmjene i dopune Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu iz mjeseca maja.

Kada su u pitanju povećanja planiranih sredstava, bitno je istaknuti da su izmjenama Budžeta Kapitalni transferi planirani u iznosu od 19.271.051,00 KM i veći su za 7.260.000,00 KM ili60,44% u odnosu na Izmjene i dopune Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu iz mjeseca maja. Sredstva vodnih naknada za realizaciju projekata u oblasti vodoprivrede su povećana za 2.000.000,00 KM,  U oblasti prostornog uređenja i zaštite okolice planirano je 1.414.000,00 KM više, a navedena sredstva se odnose za Program energetske obnovejavnih objekata u saradnji sa UNDP BiH i projekte smanjenja zagađenja zraka na području Tuzlanskog kantona. Također, za rekonstrukciju i sanaciju lokalnih puteva predviđeno je dodatnih 1.000.000,00 KM. Rebalansom je također osigurano i 500.000,00 KM Upravi policije Tuzlanskog kantona i to za potrebe nabavke opreme.Tekuća rezerva planirana je u iznosu od 1.000.000,00 KM što je u odnosu na Izmjene i dopune Budžet Tuzlanskog kantona za 2020. godinu iz mjeseca maja više za 450.000,00 KM. Ovo povećanje je napravljeno kako bi se osigurala sredstva za eventualne iznenadne troškove koji bi se mogli pojaviti kao posljedica pandemije korona virusa.

Sve naprijed navedeno ukazuje na opredjeljenje Vlade da, nakon prestanka primjene kantonalnog „korona zakona“, dio sredstava namijenjen za podršku privrednicima kojima je direktno i indirektno bio onemogućen rad a koji je ostao neutrošen, preusmjeri u programe i za projekte koji će kroz javne radove ponuditi angažman domaćoj privredi i na taj način također biti poticaj privrednicima sa područja našeg kantona.

 

Prve razrede osnovnih i srednjih škola upisalo manje učenika nego prošle godine

Na danas održanoj sjednici Vlada je,  prihvatila Izvještaj o upisu učenika u prvi razred osnovnih isrednjih škola za školsku 2020/2021. godinu. U prve razrede 87 javnih i jedne privatne osnovne škole u školskoj 2020/2021. godini upisano je 3.906 učenika od čega je 1.988 ili 50,89% djevojčica i 1.918 ili 49,11% dječaka. Od ukupnog broja, u redovne osnovne škole upisano je 3.902 učenika, a 4 učenika upisano u specijalnim školama.Najveći obuhvat upisanih učenika zabilježen je u Tuzli 950 učenika, a zatim slijede: Živinice 514 učenika, Gračanica 454 učenika, Srebrenik 408 učenika, Gradačac 394 učenika, Lukavac 317 učenika, Kalesija 292 učenika, Banovići 226 učenika, Čelić 81 učenika, Kladanj 77 učenika, Doboj Istok 75 učenika, Sapna 63 učenika i Teočak 45 učenika.U odnosu na prošlogodišnji upis učenika u prve razrede, ovogodišnji upis učenika smanjen je za 100 učenika.Porast upisanih učenika u odnosu na prošlogodišnji upis zabilježen je u Gradačcu (60 učenika), Banovićima (24 učenika), Kladnju (15 učenika), Teočaku (9 učenika), Kalesiji (9 učenika), Srebreniku (3 učenika) i Čeliću (2 učenika), dok je do smanjenje broja upisanih učenika zabilježen u Živinicama (84 učenika), Lukavcu (47 učenika), Tuzli (46 učenika), Gračanici (36 učenika), Doboj Istoku (25 učenika) i Sapni (9 učenika).

Ove školske godine deveti razred osnovne škole završilo 4.075 učenika ili 66 učenika manje nego školske 2018/2019. godine. Planom upisa učenika, bilo je predviđeno 1.440 mjesta više u srednjim školama u odnosu na broj učenika koji završavaju osnovne škole. Ovo je omogućavalo svim učenicima, koji su završili osnovno obrazovanjeda, u skladu sa postignutim uspjehom u osnovnoj školi, ličnim interesima i sposobnostima, kao i mogućnostima škola, nastave obrazovanje u nekoj od srednjih škola Tuzlanskog kantona. U školskoj 2020/2021. godini u prve razrede srednjih škola upisano je 4.020 učenika, što je 55 učenika manje nego što je završilo osnovnu školu, a 133 učenika manje nego što je prve razrede srednjih škola upisalo prethodne školske godine.

 

Inicijativa za izmjene federalnih zakona i poboljšanje poslovnog ambijenta

Na danas održanoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila tri inicijative za izmjenu federalnih zakona iz oblasti zdravstvene zaštite. Radi se o inicijativama za izmjenu i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o zdravstvenom osiguranju i Zakona o evidencijama u oblasti zdravstva. Inicijativom za izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštitipredloženo je, između ostalog, da kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja mogu krozprogram zdravstvene zaštite finansirati investicijsko ulaganje u medicinsku opremu javnihzdravstvenih ustanova i informatizaciju zdravstvene djelatnosti.Na ovaj način bi se osigurala dostatna sredstva za nedostajuću medicinsku opremu javnim zdravstvenimustanovama i razvoj integrisanog informacionog zdravstvenog sistema koji razvijajukantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja.

S ciljem dodatne pomoći i podrške privredi i poslodavcima, Inicijativom za izmjene Zakona o zdravstvenom osiguranju, između ostalog Vlada je predložila da se obaveza naknade plaće zavrijeme bolovanja na teret poslodavca smanji sa trenutnih 42 na 30 dana. Predloženom izmjenom bi se dovelo do rasterećenja poslodavaca i poboljšanja poslovnog ambijenta. Radi stvaranja boljeg poslovnog okruženja i poboljšanje poslovnog ambijentakroz određeno rasterećenje poslodavaca, a nedovođenje u pitanje solventnosti kantonalnih zavoda predloženo je i uvođenje „fonda za zaštitu zdravlja radnika“. Time bi se se na jednoobrazan način riješio problem sredstava i finansiranja povreda na radu i profesionalna oboljenja, spriječile zloupotrebe u smislu njihovog neprijavljivanja, te umanjili troškovi poslodavaca u tom smislu.

Inicijativom za dopuneZakona o evidencijama u oblasti zdravstva Vlada nastoji se olakšati rad zdravstvenih radnika u smislu mogućnostivođenja medicinske dokumentacije u samo jednoj od propisanih formi.S obzirom na neujednačen sistem u Federacije BiH, te intenciju da se informatizacija zdravstvenog sistema razvije u potpunosti i zamijeni postojeći sistem, ovom predloženom izmjenom će se olakšati zdravstvenim ustanovama koje imaju razvijen informacioni sistem da vode medicinsku dokumentaciju samo u elektronskoj formi.

 

20 miliona KM podrška Vlade FBiH Tuzlanskom kantonu

Na održanoj sjednici Vlada je donijela odluku kojom se dio sredstava potpore Tuzlanskom kantonu u iznosu 20.000.000,00 KM, dodijeljene na osnovu Ugovora o  dodjeli potpore iz Budžeta Federacije BiH usmjeravaju se na glavni račun u okviru Jedinstvenog računa trezora Tuzlanskog kantona. Od ukupno navedenih sredstava 7,5 miliona KM bit će usmjereno za dopunska prava iz oblasti boračko invalidske zaštite, 7 miliona KM za podršku primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, 3 miliona KM za podrška razvoju kantona, odnosno realizaciju programa podrške privredi, a 2,5 miliona KM za refundacije naknade porodiljskog odsustva, čime će se ubrzati postupak i čekanje poslodavaca na refundacije, što je također način podrške privrednim subjektima na području Tuzlanskog kantona.

 

Ostale odluke

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju sredstava korisnicima subvencije po osnovuzabrane obavljanja djelatnosti, te prethodno odobreni iznos (2.798.964,00 KM) povećala na 3.109.554,00 KM. Ovim je omogućeno se u postupku odlučivanja po prigovorima koji se odnose na izjave o zadržanom broju radnikai isplaćenim plaćama, uvedu u pravo i korisnici koji su naveli da su direktori odnosno, fizička lica/obrtnici koji samostalno obavljajuregistrovanu djelatnost. Iz istog razloga donesena je i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju sredstava korisnicima subvencije po osnovuindirektno onemogućenog rada. U ovoj odluci je iznos odobrenih sredstava povećan sa 493.696,00 KM na 569.212,00 KM.Današnjim odlukama Vlada je proširila obim privrednih subjekata/obrtnika koji su ostvarili pravo na subvencije za direktno i indirektno zabranjen rad tokom pandemije korona virusa.

Vlada je na danas održanoj sjednici prihvatila Informaciju o aktuelnoj situaciji u vezi sa pandemijom COVID-19 na području Tuzlanskog kantona, za period od juli – septembar 2020. godine. U ovom periodu na području Tuzlanskog kantona  je obrađeno 21.185 uzoraka, pri čemu je registrovano 2.785 slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-19.  Najviše oboljelih registrovano je na području Tuzle (916/2.785; 32,89%), Lukavca (345/2.785;12,38%), Živinica (305/2.785; 10,95%) i Kalesije (284/2.785; 10,19%), dok je najmanji  broj  oboljelih  na području Čelića (19/2.785; 0,68 %) i Teočaka (27/2.785; 0,96 %). Na odjeljenju za COVID UKC-a Tuzla u navedenom periodu je hospitalizirano 428 bolesnika sa COVID-19 infekcijom. Među  hospitaliziranima je najviše  osoba  područja Tuzle, Živinica i Lukavca. Od ovog broja hospitaliziranih, 47 pacijenta je zahtijevalo mehaničku ventilaciju, 37 je preminulo u Respiratornom centru, 4 pacijenta su se oporavila, dok se još 6 pacijenata nalazi u Respiratornom centru UKC Tuzla i priključeno je na mehaničku ventilaciju. U navedenom periodu od ukupnog broja potvrđenih slučajeva, umrle su 134 osobe. Stopa mortaliteta od COVID-19 za područje Tuzlanskog kantona, za period juli-septembar, iznosila je 3,01/10.000 stanovnika. Iz navedenog može se zaključiti da je zbog lokalne transmisije, nepotpunog poštivanja izdatih mjera i preporuka u periodu juli – august došlo do usložnjavanja epidemiološke situacije sa povećanjem broja oboljelih i hospitaliziranih pacijenata. Ipak, septembar je donio pad broja oboljelih. Iako je u mjesecu septembru došlo do značajnijeg pada broja potvrđenih slučajeva na COVID-19 moramo uzeti u obzir činjenicu da je nova školska godina krenula te da je pred nama sezona gripe, stoga je veoma važno pridržavati se svih higijensko-epidemioloških mjera i preporuka, a naročito onih koje se odnose na nošenje zaštitnih maski i pridržavanja socijalne distance. Svi naprijed navedeni rezultati ukazuju da Tuzlanski kanton, statistički gledano ne odudara od svjetskih trendova, kao i statističkih pokazatelja u drugim područjima.

Vlada je danas donijela i Odluku o dopuni Programa o rasporedu sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava“. Ovim izmjenama osigurano je dodatnih 315.110,00 KM za realizaciju kapitalnih investicija u pet osnovnih i tri srednje škole na području Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas prihvatila Izvještaj o razvoju sa izvještajem o implementaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016.-2020. godina, za 2019. godinu. Izvještaj predstavlja dokument kojim se sagledavaju rezultati u ostvarivanju razvojnih ciljeva i implementaciji strateških dokumenata, a za cilj ima da prezentira cjelovit pregled situacije i napretka Tuzlanskog kantona u 2019. godini, te da posluži Vladi Tuzlanskog kantona kao putokaz u budućim razvojnim procesima. Prema prikupljenim izvještajima o implementaciji projekata ukupna vrijednost uloženih sredstava po svim osnovama iznosi 104.277.997 KM, od čega su 31.780.587 KM realizirana sredstva iz Budžeta TK. Iz ostalih budžetskih sredstava (viših i nižih nivoa vlasti) je realizirano 53.795.178 KM, dok je iz vanjskih izvora realizirano 18.804.985 KM.Analizom izvještaja o radu konstatovano je i da postoji još značajnih budžetskih sredstava, koja se nisu mogla obuhvatiti ovim izvještajem.

Danas je Vlada prihvatila Analizu zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona i indikatore zdravljau 2019. godini. Kretanje vitalnih demografskih parametara u periodu od 2009. do 2019. godine pokazujenegativne trendove. Stopa nataliteteta iznosi  8,19‰, mortaliteta 10,30‰, dok je prirodni priraštaj -2,11 ‰. U 2019. godini registrovano je 4.521 umrlih osoba i to 2.311 muškaraca i 2.210 žene. Najveći procenat umrlih je registrovan u dobnoj skupini starosti 65 i više godina (76,73%). Od ukupno deset vodećih uzroka umiranja na području Tuzlanskog kantona u 2019. godini 73,42% su iz grupe bolesti cirkulatornog sistema: povišen krvni pritisak, moždani udar, ishemična oboljenja srca, kardiomiopatija, te komplikacije i loše definisani opisi srčane bolesti.U ukupno registrovanom obolijevanju u okviru primarne zdravstvene zaštite ukupnog stanovništva, deset vodećih oboljenja (povišeni krvni pritisak, akutne infekcije gornjih disajnih puteva, dorzopatije, šećerna bolest te akutni bronhitisi i bronhiolitisi) učestvovalo je sa 198,364 ili 59,16%. U bolničkim kapacitetima Tuzlanskog kantona u 2019. godini pacijenti su najčešće liječeni zbog cirkulatornih oboljenja, malignih neoplazmi te oboljenja digestivnog sistema, a stopa incidence malignih oboljenja za područje Tuzlanskog kantona iznosila je 235/100.000 stanovnika. Kao najučestalije lokalizacije malignoma registrovani su dojka, prostata, pluća, debelo crijevo, mokraćna bešika i ženski reproduktivni organi.

Vlada je danas utvrdila da će visina cijene banjsko opskrbnog dana za banjsko i klimatsko liječenje (medicinsku  rehabilitaciju) korisnika prava u statusima ratnog vojnog invalida, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, nosioca „Partizanske spomenice 1941“, demobilisanog branioca i člana porodice šehida-poginulog branioca, iznositi 54,00 KM, a za pratioca, u slučaju potrebe pratnje korisnika prava u toku putovanja na medicinsku rehabilitaciju u  banjsko-klimatskom  lječilištu  i/ili  potrebe  stalnog  prisustva  pratioca  za  vrijeme  medicinske rehabilitacije, bez korištenja medicinskih usluga, iznositi 30,00 KM. Ove cijene koštanja banjsko opskrbnog dana utvrđene su za period oktobar – decembar 2020. godine.

Vlada je danas dala saglasnost na  izmjene Odluke o raspoređivanju sredstava odobrenih Budžetom Tuzlanskog kantona za tekuće transferi neprofitnim organizacijama za 2020. godinu. Ovim izmjenama osigurana su sredstva za plaćanje pruženih zdravstvenih usluga neosiguranim licima sa područja Tuzlanskog kantona i obaveza nastalih po osnovu organizacije pregleda lica umrlih izvan zdravstvene ustanove.

Vlada je danas odobrila 20.000,00 KM Crvenom križu Tuzlanskog kantona za 2020. godinu, 2.000,00 KM Studentskom vijeću Medicinskog fakulteta u Tuzli „Medicus“ na ime sufinansiranja troškova organizacije i realizacije Prijateljskog takmičenja Specijalne olimpijade „PARALLEL“, koje će se održati od 13. do 14. oktobra 2020. godine, te 1.000,00 KM Udruženju „Nova ženska inicijativa“, na ime troškova sufinansiranja projekta pod nazivom Maloljetnička trudnoća – „Prerano je“.

Vlada je danas prihvatila tekst Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstvana području Tuzlanskog kantona, koji će se zaključiti između Vlade Tuzlanskog kantona i Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu Tuzlanskog kantona kao dio Nezavisnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu Federacije Bosne i Hercegovine, kao reprezentativnim sindikatom.Ovim Kolektivnim ugovorom praktično se produžava primjena odredbi ranije potpisanog Kolektivnog ugovora.

Vlada je danas prihvatila Izjašnjenje Ministarstva kulture, sporta i mladih po Prigovoru na konačno imenovanje Upravnog odbora Javne ustanove „Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona“, te prigovor Sanje KavazHukić odbila kao neosnovan.

Vlada je danas prihvatila prijedlog Evropskog suda za ljudska prava za zaključivanje prijateljske nagodbe.

Vlada je danas odobrila i prijenos vlasništva nad putničkim motornim vozilom marke Ford, tip: Kuga, sa Ministarstva unutrašnjih poslova na Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona.

Na danas održanoj sjednici Vlada je prihvatila i Izvještaj o procjeni ulaganja u poslovni objekat „Tužilaštvo Tuzlanskog kantona“.

Vlada je danas dala suglasnost Kantonalnom tužilaštvu TK za prijem dva stručna savjetnika – pomoćnika tužioca, jednog stručnog savjetnika za podršku svjedocima imaloljetnicima u krivičnom postupku, te jednog  višeg referenta – vozača na neodređeno vrijeme. Također date su i saglasnosti za prijem četiri zaposlenika na određeno vrijeme. Saglasnosti su date Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona za prijem državnog službenika, stručnog savjetnika za upravni postupak na period od tri mjeseca, Komisiji za koncesije Tuzlanskog Kantona za prijem dva zaposlenika stručnogsaradnika za finansijsko-knjigovodstvene poslove  i sekretara Komisije na određeno vrijeme najduže do 120 dana, te Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona za prijem državnog službenika stručnog saradnika za ekonomsko-finansijske posloveu radni odnos na određeno vrijeme do tri mjeseca.

 

 

________________________

Odjeljenje za informisanje

Ostavi komentar

Please enter your comment!
Molimo da unesete Vaše ime ovdje