Početna aktuelnosti Održana 76. redovna sjednica Vlade TK

Održana 76. redovna sjednica Vlade TK

532
0
Podijeli

Vlada je danas prihvatila Informaciju o realizaciji mjera na izgradnji Centra za autizam nakon usvajanja Elaborata i izrade projekta za izgradnju Centra. U ovoj obimnoj informaciji, koja prati cijeli tok i hronologiju događaja o početka izgradnje Centra 2012.godine do danas, konstatuje se da su građevinski radovi na fazi II su još u toku i očekuje se njihov završetak do 31.12.2020. godine. Za dovršetak objekata za tehnički prijem i dobivanje upotrebne dozvole nedostaje Projekat vanjskog uređenja, finansijska sredstva za projekat i izvođenje građevinskih radova predviđenih u tom projektu, kao i sredstva za podstanicu za centralno grijanje postojećeg objekta i depadansa, čija se vrijednost procjenjuje na 15.000,00 KM.

S tim u vezi Vlada je danas odobrila i Udruženju roditelja djece-osoba sa autizmom „URDOSA“, za dodatne radove koji su se nepredviđeno pojavili, a neophodni su za završetak faze II na adaptaciji i rekonstrukciji objekta Centra za autizam Tuzla, doznačila dodatnih ukupno 34.106,99 KM.

 

473.882,64 KM za socijalno zbrinjavanje zaposlenika

Zbog ispravke tehničke greške u ranije donesenom Programu,  Vlada je danas donijela Odluku o dopuni Programa za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima, sanaciju i restrukturiranje privrednih subjekata, pomoći privrednim subjektima u poteškoćama i kupovinu dionica ili udjela u privrednim društvima iz sredstava ostvarenih u procesu privatizacije i deponovanih kod Razvojne banke Federacije BIH (sredstva na ESCROW računu).

Također, Vlada je dala sagalsnost na Program mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije preduzeća ostali ili ostaju bez posla. Shodno ovom programu, Vlada će Vlada Tuzlanskog kantona će izdvojiti finansijska sredstva za uplatu obračunatih, a neuplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje, osiguranje u slučaju nezaposlenosti i naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u ukupnom iznosu od 473.882,64 KM, za ukupno 12 radnika privrednih društava „TTU“ Tuzla d. d. – u stečaju, MI „Fering“ d.o.o Gračanica – u stečaju, „DITA“ d.d. – u stečaju i „HELIOS“ d. d. Banovići – u stečaju.

Zahtjeve sa potrebnom dokumentacijom privredna društva podnose resornom ministarstvu koje će, nakon što utvrdi do je dokumentacija kompletna i da su ispunjeni uslovi traženi ovim Programom, predložiti Vladi TK da donese odluku o dodjeli sredstava.

Slijedom potrebnih aktivnosti, danas su odobrena sredstva u navedenom iznosu od 473.882,64 KM, a koja će se realizovati sa budžetske pozicije „Sredstva sa escrow“ računa uplatom sredstava od strane Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine. Kako bi sve navedeno bilo i realizirano, Vlada je danas dala nalog za prijenos sredstava sa namjenskog depozita Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine na račun JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona na ime uplate obračunatih a neuplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje, doprinose za nezaposlene i naknada za prirodne i druge nesreće, za socijalno zbrinjavanje radnika koji su stekli uslov za penzionisanje u privrednim društvima: „TTU“ d.d. Tuzla, u stečaju; MI „Fering“ d.d. . Gračanica, u stečaju, „Dita” d.d. Tuzla, u stečaju i „Helois“ d.d. Banovići, u stečaju.

 Usvojeni planovi i programi rada Direkcije regionalnih cesta u 2021. godini

Vlada je danas dala saglasnost je na Plan rada i finansijski plan Direkcije cesta za 2021. godinu i Program rekonstrukcije, obnove i izgradnje regionalnih cesta TK za 2021. godinu. Ovim dokumentima u 2021.godini je planirana su ukupna izdvajanja u 2021. godini u iznosu od 23.264.943,58 KM. Od ovog iznosa Direkcija je planirala 5.461.608,28 KM za završetak nerealizovanih radova iz Plana za 2020. godinu, prijenos radova u 2021. godinu, 4.457.600,00 za izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i rehabilitaciju puteva i putnih objekata u 2021., 2.702.226,28 KM za obaveze koje dospijevaju za plaćanje u 2021.godini po osnovu dugoročnih kredita, 2.650.000,00 KM za redovno održavanje puteva, te 1.650.000,00 za zimsko održavanje puteva.

Kako je navedeno za investicije je planirano ukupno 4.457.600,00 KM, od čega je za sanaciju klizišta planirano 390.000,00 KM, za izgradnju projektne dokumentacije 150.000,00 KM, za troškove izdavanja saglasnosti, dozvola i rješavanje imovinsko pravnih poslova 100.000,00 KM, 80.000,00 KM za troškove nadzora nad izvođenjem radova, te 40.000,00 KM za troškove revizije projektne dokumentacije. Od planiranih investicijskih projekata mogu se izdvojiti rekonstrukcija regionalne ceste R – 458Simin Han – Gornja Tuzla –Površnice, dionica od mosta u čaršiji do skretanja za Kovačicu dužine 1 km, za što je planirano 900.000,00 KM, a isti iznos planiran je i za rekonstrukciju, rehabilitaciju i sanaciju regionalne ceste R – 455a Svatovac – Živinice – Bašigovci – Lukavica – Zelenika. Za rekonstrukciju, rehabilitaciju i sanaciju regionalne ceste R – 460Gračanica – Bukva – Doborovci–Srniceplanirano je 520.000,00 KM, a 500.000,00 KM je planirano za radove na regionalnoj cesti R-456, dionica: Humci – kraj rekonstruisanog dijela – Jasenice. 400.000,00 KM je planirano za radove na regionalnom putu R – 471 Lukavac – Vijenac – Banovići, a po 350.000,00 KM za izgradnju 3.680m pješačke staze na dijelu regionalne ceste R – 470Tuzla –Dubrave, kao i za izgradnju treće trake na regionalnoj cesti R-469 Živinice – Međaš.

Ostale odluke

Današnjim zaključkom Vlada je konstatovala da je utvrdila prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu i prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu i uputila ih Skupštini Tuzlanskog kantona na donošenje po hitnom postupku, kao i da 30.12.2020. godine ovi dokumenti nisu doneseni.Vlada je danas zadužila Ministarstvo finansija da, u slučaju, da prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu i prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu ne budu doneseni do isteka fiskalne 2020. godine,pokrene aktivnosti na utvrđivanju prijedloga Odluke o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period 01.01-31.03. 2021. godine, kao i da prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona utvrdi na bazi srazmjerno utrošenih sredstava u istom periodu 2020. godine, izuzev sredstava namijenjenih za novčanu egzistencijalnu naknadu za demobilisane borce, koja će se utvrditi u Odluci po prethodno podnesenom zahtjevu Ministarstva za boračka pitanja. Također, Ministarstvo je zaduženo da do 05.01.2021. godine utvrdi prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period od 01.01. do 31.03.2021. godine.

Na današnjoj sjednici Vlada je odobrila 191.814,59 KM na ime subvencioniranja dijela kamatne stope za 77 privrednih društava korisnicima 25,1 miliona KM vrijedne kreditne linije koju je Vlada realizirala sa Sparkassebank d.d. Sarajevo.Ova Odluka se odnosi na raspodjelu sredstva od 1,1 milion KM, odnosno njegov proporcionalni dio u 2020. godini.

Vlada je danas prihvatila i tekst Mišljenja na novoodobrena kreditna sredstva Bosna Bank International d.d. Sarajevo iz kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, predložen od strane Ministarstva privrede, na zahtjev Bosna Bank International d.d. Sarajevo. Današnje mišljenje odnosi se na plasman novih 600.000,00 KM kreditnih sredstava za dva privredna subjekta. Sa današnjim mišljenjem Vlada Tuzlanskog kantona je dala pozitivno mišljenje za ukupno 55 korisnika ove kreditne linije sa ukupnim iznosom od 27.057.279,39 KM. Imajući u vidu ukupan iznos planiranih i raspoloživih kreditnih sredstava, preostaje još 92.720,61 KM za plasman privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas dala i saglasnost na prijenos 2.100.000,00 KM na poseban namjenski depozitni račun Unicreditbank d.d., a u cilju početka realizacije novog projekta subvencioniranja kamatne stope za kredite koji će privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona biti plasirani putem ove banke. Podsjećamo, radi se o novoj kreditnoj liniji za privrednike Tuzlanskog kantona, ukupne vrijednosti 60,5 miliona KM. Obzirom da će Kantonalna vlada subvencionirati cjelokupan iznos kamate, to znači da se privrednicima na raspolaganje stavljaju izuzetno povoljna beskamatna kreditna sredstva.

Uslijed proglašenog stanja nesreće u FBiH, uzrokovanog pandemijom COVID-19, koje je za posljedicu imalo privremene izmjene u režimu rada i nedostatak ljudskih resursa u ILDP-u i Ministarstvu privrede, današnjom odlukom Vlada je prolongirala rok za donošenje Strategije razvoja Kantona do 28.02.2021.godine.

Obzirom da je osigurano dodatnih 50.000,00 KM za hitne intervencije u sklopu budžetske pozicije „Podrška povratku prognanih lica“, Vlada je danas izmijenila Program o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu „Podrška povratku prognanih lica“. Ova izmjena programa omogućava realizaciju spomenutih dodatnih sredstava.

17Kao učešće Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK u rješavanju projekata održivog povratka, Vlada je danas odobrila 22.135,00 KM Općini Teočak za sanaciju klizištem oštećenog lokalnog, puta-raskrsnica Putuša u naselju Jasikovac. OpćiniBratunac je odobreno 19.989,00 KM za nasipanje lokalnog puta u naseljima Joševa i Jagodnja u MZ-i Žlijebac, Gradu Zvorniku5.998,00 KM za Mjesnu zajednicu Klisa za sanaciju putne komunikacije Petkovci-Klisa i 9.578,00 KM Gradu Gradačac za rekonstrukciju prostorija Mjesne zajedniceNovalići.

Vlada je danas odobrila 4.000,00 KM na ime rekonstrukcije centralnog grijanja u JU OŠ „Kladanj“ Kladanj.

Vlada je danas odobrila i 10.000,00 KM Savezu demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona na ime sufinansiranja troškova pravne odbrane pripadnicima Armije BiH pred pravosudnim organima BiH za navodno učinjene ratne zločine u proteklom odbrambeno oslobodilačkom ratu u BiH 1992-1995.godine.

Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost za prijenos 619,88 KM na ime refundacije plaćenog iznosa troškova carine za nabavku robe za potrebe Dječijeg „Sela mira“ Turija.

Danas donesenom izmjenom Odluke o privremenom regulisanju ovjere zdravstvenih legitimacija i uplati premije za ratne vojne invalide i članove njihovih porodica, Vlada je obavezala Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da ratnim vojnim invalidima i članovima uže porodice ratnog vojnog invalida, koji su zaposleni u preduzećima koja ne vrše redovnu uplatu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje ove odluke, i dalje ovjerava zdravstvenu legitimaciju, dok se ne steknu uslovi da poslodavac izmiri obaveze po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, a najduže do 31.12.2021. godine

Vlada je danas odobrila unutrašnje preraspodjele planiranih rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2020. godinu između budžetskih korisnika, čime se ne mijenja visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za2020. godinu.

Vlada je danas donijela Odluku o  izmjenama i dopunama Odluke o usmjeravanju i korištenju dijela sredstava po Ugovoru o dodjeli potpore iz Budžeta Federacije BiH.

Na danas održanoj sjednici Vlada je donijela i Odluku o usmjeravanju sredstava na glavni račun u okviru Jedinstvenog računa trezora Tuzlanskog kantona. Radi se o neutrošenim sredstvima na posebnom podračunu TK, namijenjenim za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom COVID-19 u iznosu od 974.938,00 KM.

Vlada je danas dala saglasnost za prijem tri uposlenika, jednog stručnog saradnika – logopeda i dvije spremačice u JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od dvanaest mjeseci. Radi se o prijemu stručnog i kadra koji neophodan za očuvanje higijenskih uslova u Domu, bit će realiziran po Programu sufinansiranja zapošljavanja koji se provodi u saradnji sa Službom za zapošljavanje.

________________________

Odjeljenje za informisanje

Ostavi komentar

Please enter your comment!
Molimo da unesete Vaše ime ovdje