Početna aktuelnosti Usvojena Strategija prema mladima općine Živinice 2018.-2023.godina

Usvojena Strategija prema mladima općine Živinice 2018.-2023.godina

782
0
Podijeli

Strategija prema mladima Općine Živinice 2018. – 2023. predstavlja strateško plansko-programski dokument i sredstvo za efikasnije upravljanje politikom prema mladima u Općini Živinice. Ova Strategija sadrži sveobuhvatan pristup izgradnji socijalnih, ekonomskih, obrazovnih, kulturnih i drugih uslova za trajnu dobrobit mladih i njihovo aktivno i odgovorno učešće u društvenoj (lokalnoj) zajednici.

Strategija ne može pružiti odgovore na sve izazove s kojima se suočavaju mladi ljudi u Općini Živinice, ali može postaviti ključne prioritete i osigurati sistem podrške mladim ljudima za proces tranzicije ka odraslom dobu. Na jučer održanoj 18.redovnoj sjednici vijeća usvojen je Prijedlog Strategije prema mladima općine Živinice 2018.-2023.godina.

Strategija prema mladima Općine Živinice 2018. – 2023. u potpunosti prati preporuke Zakona o mladima Federacije BiH, koji obavezuje svaku općinu u Federaciji BiH da pristupi izradi strategije za mlade na općinskom nivou.

” Danas smo usvojili Strategiju za mlade, i ovom prilikom se želim zahvaliti vijećnicima i mladima koji su učestvovali u pravljenju programa konačne strategije za mlade. Strategija za mlade je u sinergiji i kompaktibilna je Strategiji razvoja Općine Živinice. Da bismo imali učinak Strategije za razvoj, dakle, moramo imati Strategiju za mlade, moramo imati i Strategiju za turizam. To nam ustvari daje osnovne podatke o stanju mladih na području Općine Živinice, njihovim potrebama, zatim informacije o kadru s kojim raspolažemo, i ono najvažnije kakvu viziju mladi ljudi imaju kada je u pitanju razvoj Općine.  Bitno nam je da znamo kako mladi ljudi vide nastavak življenja i djelovanja u djelokrugu svog zanimanja, te na koji način mogu učestvovati u izgradnji boljeg i savremenijeg društva. Iz tog razloga mi smo uspjeli sa Ekonomskim institutom na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, izvojevati stručnjake koji su učestvovali u pravljenju programa Strategije za mlade, a mladi su upravo bili naš najveći fokus, jer su oni na svojim radionicama preko Savjeta mladih Općine Živinice, zajedno sa ostalim relevantnim subjektima iz javnosti koji su pozivani na radionice, učestvovali te zajedničkim snagama, zajedno sa nama, napravili Strategiju. Dakle, to je jedan multidisciplinaran pristup pravljenja Strategije za mlade koja je ocijenjena sa veoma visokom ocjenom kada se radi o strategijama za mlade, generalno na području Federacije Bosne i Hercegovine. Hoću da naglasim da rijedak broj Općina ima Strategiju za mlade. Ona nam je jako bitna iz sljedećih razloga, kada budemo pravili projekte, za koje često postoji i potreba povlačenja sredstava sa viših nivoa i često i iz sredstava stranih donatora, kada budemo radili startapove, kada budemo radili nove inkubatore, i u konačnici tehnološki park. Tehnološki park bi trebao biti vodilja za mlade, da mladi svojim idejama daju one ulazne inpute koji su potrebni da imamo jednu jasnu sliku šta to mladi ljudi žele u Općini Živinice i šta to mladi ljudi mogu uraditi na teritoriji Općine Živinice. Naravno, uz kompatibilnost Strategije Općine Živinice koju je Općinsko vijeće usvojilo već prošle godine. Prošle godine smo kazali da ćemo urediti poslovne zone kao glavne instrumente da dođu investitori i evo svjedoci smo da u poslovnoj zoni CIljuge II, imamo već dovoljan broj investitora koji bi trebali u ovoj godini zaposliti 700 ljudi. Rekli smo i to da hoćemo koncesije da vratimo građanima, uradili smo i program startapova za mlade poduzetnike, i u sklopu toga napravili smo i mini inkubator. Dalje, nastavljamo sa vodosnabdijevanjem.” istakao je Općinski načelnik Samir Kamenjaković.

Strategija prema mladima općine Živinice svakako će poboljšati status mladih u našem društvu, riješavajući važna pitanja za ovu populaciju stanovništva.

Novinarka/Merisa Mujčinović/

Ostavi komentar

Please enter your comment!
Molimo da unesete Vaše ime ovdje