Početna aktuelnosti Vlada TK: Proširena lista privrednih subjekata kojima će biti subvencionirane plate

Vlada TK: Proširena lista privrednih subjekata kojima će biti subvencionirane plate

339
0
Podijeli

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj je sjednici donijela Odluku o dopuni Odluke o korisnicima subvencije po osnovu indirektno onemogućenog rada. Provođenjem Javnog poziva za subvencioniranje neto plaće do visine minimalneneto plaće za april i maj 2020.godineuočeno je da su iz prava za dodjelu subvencije isključeni određeni privredni subjekti koji suimali zabrane obavljanja registrovane djelatnosti. Imajući u vidu da je određeni broj privrednih subjekata isključen izprava na subvenciju, a da su u skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za2020. godinu i Zakona osubvenciji za ublažavanje posljedica uzrokovanih stanjem nesreće resorna ministarstva bila su dužna da predlože korisnikesubvencije za koje su smatrali da im je indirektno onemogućen rad. Iz toga razloga su među korisnike subvencije uvrštene auto škole, obdaništa i predškolske ustanove, autobuske stanice te privredni subjekti čiji se poslovni prostori nalaze u zgradi JP „Međunarodni aerodromTuzla“ i zgradama autobuskih stanica na području Tuzlanskog kantona.

Pravo na subvenciju omogućiti što većem broju privrednika

Vlada je donijela Odluku kojom prihvata Informaciju Ministarstva privrede o realizaciji javnog poziva za dodjelu sredstava za subvencioniranje neto plaće-maksimalno do visine minimalne plaće za april i maj 2020. godine. Na javni poziv ukupno je podneseno 2.035 prijava. Radne grupe su sačinile Pregled korisnika sredstava za subvencioniranje neto plaće do visine minimalne neto plaće za april i maj 2020. godine pri čemu je odobreno 1.356 prijava, a odbijeno 679 prijava. Vlada je podržala prijedlog Ministarstva privrede da se u postupku odlučivanja po 350 izjavljenih prigovora razmotri mogućnost uvođenja u pravo na subvenciju do visine minimalne neto plaće privrednih subjekata za april i maj 2020. godine. Prigovori su podneseni zbog izjave o zadržanom broju radnika i izjave o isplaćenim plaćama za mjesec april i maj 2020. godine, iz razloga što je u prigovorima navedeno da su direktori, odnosno ovlaštena odgovorna lica fizička lica/obrtnici koji samostalno obavljaju registrovanu djelatnost, odgovorne osobe koje potpisuju i ovjeravaju navedene izjave, a u javnom pozivu nije navedeno koji je organ nadležan za ovjeru izjava.

Ostale odluke

Vlada Tuzlanskog kantona zaključkom je zadužila Kantonalnu direkciju robnih rezervi da iz sredstava tekuće rezerve izvrši nabavku 5.000 litara dezinfekcionih sredstava za ruke i 2.340 litara tečnog sapuna, za ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja i JU Univerzitet u Tuzli, a u cilju provođenja sanitarno-higijenskih mjera početkom nastave u školskoj/akademskoj 2020/2021. godini. Nakon nabavke Ministarstvo obrazovanja i nauke bi navedenu roba distribuiralo u svim školskim objektima i fakultetima/akademijama Univeziteta u Tuzli.

Vlada je donijela odluku kojom odobrava novčana sredstva u iznosu od 70.000 KM JP SKPC Mejdan d.o.o. Tuzla zafinansiranje dijela troškova za sanaciju dijelova objekta koji su poplavljeni i oštećeni usljedprirodne nesreće, a to su: velika sportska dvorana, kuglana, sanacija poslovnih prostora isvlačionica.

Vlada je dala saglasnost na Aneks III Sporazuma o načinu realizacije Projekta adaptacija irekonstrukcija objekta „Centar za autizam Tuzla“ čime je omogućena realizacija završne faze radova.

Vlada TK donijela je Odluku kojom se odobravaju sredstva u iznosu od 1.000,00 KM Udruženju Centar za medicinsku edukaciju na ime troškova sufinansiranja projekta pod nazivom „Međunarodna škola medicinskog istraživanja i pisanja“, a koja će se održati u Sarajevu u periodu od 12.09. do 13.09.2020. godine.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice “Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava” kojom se odobravaju sredstva u ukupnom iznosu od od 80.000 KM Ministarstvu unutrašnjih poslova za kupovinu službenog vozila.

Također su odobrena finansijska sredstva u iznosu od 80.000,00 KM Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona, naime nabavke službenog vozila.

Vlada je donijela Rješenje o imenovanju Komisije za izbor i provođenje postupka po javnom konkursu za izbor kandidata za nominiranje i imenovanje direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona.

Također je doneseno Rješenje o imenovanju Komisije za izbor i provođenje postupka po ponovnom javnom oglasu za izbor kandidata za nominiranje i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Tuzlanskog kantona.

Odluku o utvrđivanju osnovice za obračun novčane egzistencijalne naknade za avgust 2020. godine iz resora Ministarstva za boračka pitanja Vlada je povukla zbog dodatne dorade.

Vlada TK dala je saglasnost Kantonalnom pravobranilaštvu za povlačenje tužbe u predmetu koji se vodi pred Općinskim sudom u Tuzli protiv tuženih Grad Živinice i Vlade Federacije BiH, a iz razloga što je Vrhovni sud FBiH presudom djelimično uvažio reviziju i utvrdio stvarnu obavezu TK.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je imenovala niz privremenih školskih odbora u osnovnim isrednjim školama na području Tuzlanskog kantona te donijela Rješenje o imenovanju privremenog Upravnog odbora Javne ustanove Dom za djecubez roditeljskog staranja Tuzla.

Odjeljenje za informisanje Vlade Tk-a 

 

 

 

Ostavi komentar

Please enter your comment!
Molimo da unesete Vaše ime ovdje