Početna aktuelnosti 20. novembar – Međunarodni dan djeteta

20. novembar – Međunarodni dan djeteta

787
0
Podijeli

Međunarodni dan djeteta obilježava se 20. novembra s ciljem boljeg razumijevanja, prihvaćanja i dobrobiti sve djece.

Generalna skupština UN-a je 20. novembra 1959. godine usvojila “Deklaraciju o pravima djeteta”, a 1989. godine “Konvenciju o pravima djeteta”.

Od 20. studenoga 1989. godine u cijelome se svijetu obilježava Međunarodni dan djeteta, koji je potaknula Organizacija Ujedinjenih naroda i njezine specijalizirane ustanove.

Obilježavanjem ovog dana se želi senzibilizirati javno mnijenje i ustanove za potrebu zaštite maloljetnika od zlouporabe, nasilja i raznih oblika diskriminacije.

Također se žele potaknuti organizacije koje se bave ljudskim pravima i slobodama na poduzimanje konkretnih koraka u zaštiti i unapređenju dječjih prava jer su ta prava temelj izgradnje naprednog društva.

Temelj za svijet mira je sredina gdje djeca postaju prijatelji, gdje uče i rade surađujući i odrastaju sa spoznajom o međuovisnosti svih živih bića.

Nažalost, postoje djeca kojoj su uskraćena osnovna životna prava jer se na primjer iskorištavaju kao radna snaga, sudjeluju u ratnim sukobima s oružjem, prisiljavaju na prostituciju i sl.

Na ovaj dan na poseban način treba gledati na prava djece i adolescenata na najsiromašnijim područjima na svijetu.
Osnovna dječja prava su:
• Prava preživljavanja – hrana, smještaj, stanovanje, zdravlje, životni standard;
• Razvojna prava – razvoj, odgoj i obrazovanje, obitelj, kultura, identitet;
• Prava sudjelovanja – donošenje odluka, druženje, izražavanje, pristup informacijama;
• Prava zaštite od – zlostavljanja, zanemarivanja, izrabljivanja, mučenja, otmice, prostitucije.

Prema izveštajima Amnesty International, zlostavljanje djece je prepuno u zemljama sa čestim slučajevima pornografije, nasilja i drugih ilegalnih aktivnosti.

Statistike pokazuju svijetu ima oko 250 miliona djece u dobi od 5 do 14 radnika, dok milijune djece u dobi 12 do 17 nemaju pristup školovanju.

Danas ima oko 165 miliona siroče djece širom svijeta i svaki dan 22.000 djece umre od bolesti može liječiti prije nego što napune pet, UN za djecu (UNICEF), kaže.

Prema podacima UN- a, Komitet za prava djeteta, među potpisnicima Konvencije koje su dostavile izvještaje UN-a, samo 14 od 43 zemalja imaju usklađen svoj nacionalni zakon sa zahtjevima Ugovora.Uprkos konvenciji i odboru postavljenom za praćenje usklađenosti s Konvencijom, danas djeca i dalje čine najugroženiji dio društva na zlostavljanje.

Jasminko Razić

Ostavi komentar

Please enter your comment!
Molimo da unesete Vaše ime ovdje