Početna edukacija Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju

Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju

1512
0
Podijeli

Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju osnovan je 2006. godine pod nazivom Fakultet za menadžment i turizam. Fakultet je članica Univerziteta u Travniku u čijem sastavu se nalaze još pet fakulteta. U septembru 2010. godine okončan je proces integracije, čime je Univerzitet u Travniku postao jedna od rijetkih visokoškolskih ustanova koja je uspjela odgovoriti zakonskim odredbama predviđenim Okvirnom zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, ističe dekan Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju prof. dr. Namik Čolaković.

Rad Fakulteta usmjeren je na povećanje nivoa uslova u kojima se odvija nastavni proces, kao i povećanje kvaliteta nastave i obrazovnog procesa osiguranjem kvalitetnih predavača iz različitih tematskih oblasti.

Fakultet je prije godinu dana počeo sa radom i u Živinicama, a smješten je na lokalitetu Maline.

Interdisciplinarni program studija je zasnovan na principima Bolonjskog procesa – I, II i III ciklusa studija.

Na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju studij je organizovan na slijedeći način:

Prvi (I) ciklus ‒ dodiplomski studij – sa sljedećim studijskim programima:

Opći menadžment (3+2),

Poslovna ekonomija (3+2, 4+1),

Menadžment u bankarstvu i osiguranju (3+2),

Poslovna informatika (3+2),

Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (3+2).

Poslovna psihologija (3+2)

Svi oni koji žele da upišu neki od ponuđenih programa svaki dan se mogu obratiti za dodatne informacije putem telefona ili lično na fakultetu.

Misija Fakulteta je da pripremi univerzitetski kvalifikovane ekonomiste, menadžere i poslovne informatičare za buduću karijeru, tokom koje će biti sposobni da, kao lideri u organizacijama, svojom individualnošću u timskom radu, snagom akumuliranog teorijskog i praktičnog znanja, uz senzitivnost i razumijevanje bližeg i šireg okruženja, daju značajan i trajan doprinos razvoju savremenog društva.

Vizija Fakulteta je da bude prepoznat kao standard izvrsnosti u obrazovanju i razvoju budućih poslovnih lidera, izgradi i održava vodeće društvo ekonomskih stručnjaka i poslovnih ljudi na državnom, regionalnom i međunarodnom nivou.  Tu viziju svakodnevno ispunjavaju, obrazujući mlade kadrove koji su nosioci razvoja našeg društva.

Novinarka: Merisa Mujčinović

 

Ostavi komentar

Please enter your comment!
Molimo da unesete Vaše ime ovdje