Početna aktuelnosti Sanitarna deponija-rješenje mnogih ekoloških problema u Živinicama

Sanitarna deponija-rješenje mnogih ekoloških problema u Živinicama

1305
0
Podijeli

Rješavanje pitanja izgradnje regionalne sanitarne deponije na području Tuzlanskog kantona,jednog od najnaseljenijih kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, od velike je važnosti.

Izgradnja sanitarne regionalne deponije za tri općine-Živinice,Banovići i Kladanj uslovilo bi zatvaranje divljih odlagališta, čime bi se i opasnost po okoliš značajno umanjila.

Izgradnja regionalnih sanitarnih deponija je predviđena i Federalnom strategijom zaštite okoliša.

Do unazad godinu i po dana sav komunalni  otpad sa područja općine Živinice odlagao se na površinski kop Višća,u istoimenoj mjesnoj zajednici.

Odlagan je tu neselektivno ,desetljećima,otpad i koji se kategoriše kao neopasan ali  i onaj koji je u kategoriji opasnog i koji se ni u kom slučaju nije smio tu odlagati.

Vrijedi kazati šta spada u neopasan,odnosno,opasan otpad kako bi se imala bolja spoznaja šta sve leži ispod nanosa jalovine kojim je zagrnuto smeće i koje će i narednih desetljeća pa i stoljeća zagađivati naše tlo,zrak i vodu i uticati na ukupno zdravlje i naših budućih pokoljenja.

Posebnu opasnost predstavljat će i stvaranje plinova u kontaminiranoj zemlji koji mogu izazvati ozbiljne nevolje u nekom budućem vremenu.

Dakle, komercijalni otpad predstavljaju materijali koji nastaju kao dio posebne vrste radne prakse (npr.u prodavnicama, kancelarijama, itd.).

Industrijski bezopasni otpad primjenjuje se na sav otpad koji proizvodi industrija, osim onog koji je zakonom određen (u definisanim listama) kao opasan otpad.

Prema Zakonu o upravljanju otpadom, neopasni otpad je otpad koji nije definisan kao opasni otpad.

Ova vrsta otpada u pravilu je po karakteristikama slična komunalnom otpadu.

Obim proizvodnje utiče i na količinu neopasnog otpada koji se odlaže na deponijama.

Prema dostupnim podacima iz Federalnog plana upravljanja otpadom 2012 – 2017 i „Studije izvodljivosti za regionalnu sanitarnu deponiju Tuzlanski kanton“, procjenjuje se

da poduzeća i pravne osobe sa razmatranog područja regije Živinice same dovoze godišnje na deponije u iznosu od oko 1.400 tona neopasnog komercijalnog i industrijskog otpada.

Prema Zakonu o upravljanju otpadom , inertni otpad je otpad koji nije podložan značajnim fizičkim, hemijskim ili biološkim promjenama.

Inertni otpad se neće rastvarati, spaljivati ili na drugi način fizički ili hemijski obrađivati,

biološki razgrađivati ili nepovoljno uticati na druge supstance sa kojima dolazi u kontakt na način da prouzrokuje zagađenje okoliša ili ugrožavanje zdravlja ljudi.

Prema dostupnim podacima iz Federalnog plana upravljanja otpadom 2012 – 2017 i „Studije izvodljivosti za regionalnu sanitarnu deponiju Tuzlanski kanton“, procjenjuje se

da je na području regije Živinice u godišnje stvara  cca 2.600 tona inertnog otpada.

Na sanitarnu regionalnu deponiju ne smije se odlagati opasni otpad.

Prema Zakonu o upravljanju otpadom, opasni otpad je svaki otpad koji je utvrđen posebnim propisom i koji ima jednu ili više karakteristika koje prouzrokuju opasnost po zdravlje ljudi i okoliš po svom porijeklu, sastavu ili koncentraciji, kao i onaj otpad koji je naveden u listi otpada kao opasni i reguliran provedbenim propisom.

Odlaganje ovog otpada može dovesti do: zagađenja podzemnih voda,izbijanja zaraza površinskim rasipanjem, izbijanja požara i eksplozije, zagađenja zraka, kontaminiranje terena u takvoj mjeri da se za duži vremenski period ne bi mogao upotrijebiti.

U opasni otpad se ubrajaju: kiseline i lužine, agresivne troske, galvanizacijski talozi, kovinski hidroksidi, filtarski prah, ostaci iz kalionica, ostali anorganski toksični otpad, nafta i naftni derivati, organske kiseline i kiselinski katrani, fenoli, upotrijebljena organska otapala i talozi, talozi boja i lakova i ostaci pri proizvodnji boja i lakova, zaštitna sredstva za biljke (pesticidi, insekticidi, herbicidi, fungicidi), ostali otpad raznih kemikalija, talozi iz uređaja za pročišćavanje, radioaktivni otpad, bolnički otpad i dr.

Na deponiju se, također, ne smiju odlagati muljeviti i pastozni otpad s manje od 35% suhe tvari, a bez obzira na sastav eluata.

Cilj izgradnje Regionalne sanitarne deponije „Separacija 1“ u regiji Tuzla je pomoći svim

općinama da poboljšaju sadašnji standard upravljanja otpadom i približe sistem upravljanja otpadom u regiji EU standardima.

Takođe će pomoći smanjenju investicionih i operativnih troškova u poređenju sa alternativom izgradnje sanitarne deponije za svaku općinu posebno.

Jasminko Razić

 

Ostavi komentar

Please enter your comment!
Molimo da unesete Vaše ime ovdje