Početna aktuelnosti Turizam – razvojna šansa za grad Živinice

Turizam – razvojna šansa za grad Živinice

315
0
Podijeli

Postojanje resursne osnove za razvoj turizma na području Grada Živinice je neupitno, međutim, stanje pojedinih resursa ukazuje da je njihova spremnost za korištenje na vrlo niskom nivou.

To se prvenstveno odnosi na kulturno-historijske znamenitosti i prirodne resurse, koji su važni potencijali, međutim, daleko su od mogućnosti turističkog korištenja.

Uređenjem i promoviranjem navedenih resursa, moguće je daljnje unapređenje kvalitete turističke ponude Grada Živinice.

Turizam je označen jednim od motora razvoja privrede Bosne i Hercegovine, kao i entiteta,kantona, gradova i općina.

BiH raspolaže sa značajnim turističkim potencijalima.

Upravo je pretvaranje potencijala u ekonomski resurs ključna karika u lancu vrijednosti turizma, posebno kroz razvoj destinacija i primjenu destinacijskog menadžmenta, te kroz razvoj marketinških aktivnosti koje će doprinijeti uspješnoj implementaciji strateških planova na nivou destinacija.

Čak i one destinacije koje su izuzetno privlačne mogu očekivati neuspjeh ukoliko se destinacijom i turističkim proizvodima destinacije ne upravlja na pravilan način.

Učestvovanje zainteresiranih grupa i pojedina, a naročito lokalne zajednice, postalo je pravilo pri razvoju destinacija i proizvoda, kao i provođenju turističkih aktivnosti.

Pozicioniranje na tržištu zavisi od spremnosti lokalnih aktera da zajednički rade i doprinose razvoju destinacije.

Grad Živinice ima usvojenu Strategiju razvoja turizma  i aktuelna Gradska uprava čini značajne korake na stvaranju uslova za intenzivniji razvoj turizma na ovom području.

Za sada, u našoj državi i u regiji nismo prepoznatljivi ni po jednom brendu niti po nekom događaju koji je isključivo naš specifikum mada imamo i prirodne i kulturno – historijske segmente koji bi mogli biti, kada se spomenu, asocijacija na grad Živinice.

Pionirske korake u razvijanju seoskog turizma, kao jedne od formi turizma uopće, čini Porodični ruralni edukativni centar iz Gračanice koji educira svoje članove kako biti konkurentan u toj oblasti kroz ponudu svega onoga što ima živiničko selo.

A u Živinicama ima mnogo turističkog potencijala.

Imamo prekrasne prirodne destinacije, Djedinska planina, Rudina, Jezero Modrac, Jezero Bašigovci, Bare-Šljunkara, rijeke – Spreča, Oskova i Gostelja, niz slikovitih rječica i potoka, kopovskih jezera, bara i močvara.

Imamo stećke, živopisne stare bosanske kuće, stare vjerske objekte svih konfesija, ribnjake, vodenice,krečane, ćumurane, etno naselja i etno avlije.

Imamo sposobne mlade a nezaposlene ljude koji imaju potencijala i ambicije da stvari u oblasti turizma pokrenu i  promijene na bolje.

Međutim, Strategija razvoja turizma grada Živinice mora biti akt koji će biti pretočen u djelo i koji će se dosljedno implementirati na terenu.

U mnogo čemu Živinice prednjače u odnosu na druge bh sredine ali to nije kapitalizirano niti je izgrađen poseban imidž i prepoznatljivost grada Živinice u odnosu na druge turističke destinacije koje raspolažu sa daleko manje potencija od ovog našeg.

Sada, kada vlada višemjesečna pandemija korona virusa i kada su granice većine zemalja Europe i Svijeta zatvorene za Bosance i Hercegovce, prilika je to za bh turizam ali i prilika za jaču promociju i živiničkih turističkih lokacija koje mogu biti atraktivne za svakog građanina naše Domovine, naročito sad, u vrijeme godišnjih odmora ali i tokom cijele godine.

I pored činjenice da postoji značajno kulturno-istorijsko i prirodno nasljeđe, što može biti jedan od oslonaca ukupnog razvoja turizma, činjenica je da se ovaj potencijal ne koristi dovoljno čak ni za lokalno tržište i skoro svi problemi sa kojima se suočava turizam u BiH reflektuju se i na razvoj turizma u našoj Gradu.

Jasminko Razić

Ostavi komentar

Please enter your comment!
Molimo da unesete Vaše ime ovdje