Početna aktuelnosti 1. decembar – Dan Oružanih snaga Bosne i Hercegovine

1. decembar – Dan Oružanih snaga Bosne i Hercegovine

400
0
Podijeli
1. decembra 2005. godine formirane su Oružane snage Bosne i Hercegovine.
Oružane snage Bosne i Hercegovine je zvanični naziv vojnih snaga BiH.

Ove snage se sastoje iz tri komponente (tri brigade), koje su nasljednici “tradicija” triju oružanih snaga, aktivnih u protekloj agresiji na BiH 1992-1995, Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća odbrane i Vojske Republike Srpske (prve dvije su potpisivanjem Dejtonskog sporazuma transformisane u Vojsku FBiH).

Vrhovni komandant OS BiH je Predsjedništvo BiH, a dalje u lancu komandovanja slijedi Ministarstvo odbrane BiH i Zajednički generalštab BiH.

Na službi u Oružanim snagama mogu biti vojna lica, civilna lica i kadeti.

Vojna lica su profesionalna vojna lica i lica u rezervnom sastavu dok su na službi.

Oružane snage BIH imaju oko 10.000 profesionalnih vojnih lica, oko 5.000 lica u rezervnom stanju kao i oko 1.000 civilnih djelatnika.

Oružane snage BIH sastoje se iz vidova, rodova i službi.

Vidovi su:
1. kopnena vojska,
2. zrakoplovstvo i protuzračna odbrana.

Rodovi su:
1. pješadija,
2. artiljerija,
3. artiljerijsko-raketne jedinice protuzračne odbrane,
4. oklopno-mehanizirane jedinice,
5. avijacija,
6. inžinjerija,
7. veza,
8. atomsko-biološko-hemijska odbrana,
9. elektronsko izviđanje i protuelektronska borba,
10. zračno osmatranje i javljanje,
11. vojnoobavještajni.

Službe su:
1. tehnička služba,
2. zrakoplovna tehnička služba,
3. služba vojne policije,
4. saobraćajna služba,
5. intendanska služba,
6. sanitetska služba,
7. veterinarska služba,
8. građevinska služba,
9. finansijska služba,
10. pravna služba,
11. geodetska služba,
12. informatička služba,
13. muzička služba,
14. vjerska služba.

Obilježja se nalaze se na kapi ili beretki, desnom ramenu i na lijevom ramenu uniforme svih pripadnika Oružanih snaga.

Svi osim oficira u činu generala na kapi/beretki nose bedževe kopnene vojske ili zrakoplovstva i protuzračne odbrane Oružanih snaga.
Na kapi/beretki oficira u činu generala nalazi se bedž grba Bosne i Hercegovine s mačevima i zlatnim vijencem.
Obilježje na desnom ramenu svih pripadnika Oružanih snaga je zastava Bosne i Hercegovine.
Pripadnici pukova na lijevom ramenu nose obilježje svog puka. Dodatna obilježja brigade, druge institucije, odnosno jedinice nose se ispod obilježja puka na lijevom ramenu.
Jasminko Razić

Ostavi komentar

Please enter your comment!
Molimo da unesete Vaše ime ovdje