Početna aktuelnosti Grad Živinice nastavlja podršku projekta zdravog i aktivnog starenja na području Grada...

Grad Živinice nastavlja podršku projekta zdravog i aktivnog starenja na području Grada Živinice

193
0
Podijeli

Vršilac dužnosti gradonačelnika Began Muhić sa svojim saradnicima održao je danas sastanak sa predstavnicima Švicarskog crvenog križa BiH i Crvenog križa Grada Živinice.

Grad Živinice već šest godina sarađuje sa Švicarskim crvenim križom i Crvenim križom Grada Živinice na implementaciji projekta zdravog i aktivnog starenja kroz program “Njega i starenje” što će se nastaviti i u narednom periodu kroz jačanje finansijskog učešća Grada Živinice u ovom programu u cilju poboljšanja životnih uvjeta osoba treće životne dobi sa akcentom na osobe u stanju socijalnog rizika i potrebe.

Shodno činjenici da je Grad Živinice jedna od rijetkih lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini koja je prošle godine usvojila Strategiju za osobe treće životne dobi za period 2022.-2027. godina razgovarano je i o aplikaciji Grada Živinice prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji u cilju dobijanja age friendly certifikata čime će Grad Živinice biti jedina lokalna zajednica u Bosni i Hercegovini sa statusom age friendy grada.

Prema riječima v.d.gradonačelnika Begana Muhića nakon što kabinet gradonačelnika uputi zahtjev Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji za dobijanje certifikata age friendly grada koji u regionu dakle u neposrednoj blizini ima samo Grad Ljubljana stvorit će se dobre pretpostavke i mogućnosti da Grad Živinice može aplicirati na razne projekte preko Svjetske zdravstvene organizacije i drugih međunarodnih srodnih organizacija za realizaciju projekata i podrške osobama treće životne dobi što će poboljšati uslove života i pružiti nephodnu pomoć starijim osobama što je najvažnija intencija Gradske uprave.

”Grad Živinice u svojim strateškim ciljevima i politikama želi da obuhvati svu populaciju na području Grada Živinice. U ovom slučaju se radi o iznemoglim i starim osobama koje su u socijalnoj ovisnosti gdje Grad Živinice želi da uloži maksimalne napore da olakšamo potrebe osobama treće životne dobi. Nakon usvajanja Strategije na Gradskom vijeću, mi smo u Bužetu za 2023.godinu izdvojili 70.000 KM koji su usmjereni u participiranju troškova pružanja pomoći jednom stručnom medicinskom timu Crvenog križa Grada Živinice koji broji pet članova koji su svakodnevno cijelo radno vrijeme na terenu i pružaju usluge našim građanima. Po trenutnom obimu mi imamo trenutno osamdeset lica kojima se pruža takva vrsta pomoći, ovo je prilika da pozovem sve osobe koje se nalaze u toj potrebi, da pozovem i komšije koje znaju da postoje takve osobe, a da iz bilo kojih razloga nisu se prijavili i nisu se odazvali našem pozivu, da se prijave i da Grad Živinice preko našeg Crvenog križa olakša njihovu treću životnu dob i pomogne u svakodnevnom životu. Ova intencija izdvajanja sredstava će biti nastavljena, planiramo po usvojenim dokumentima u 2024.godini uvećati i do 117.000 KM sredstava i svakako nastavit ćemo tim trendom. Želja mi je da svakom građaninu u Živinicama koji je u takvoj socijalnoj potrebi da iznađemo načina da pomognemo tim licima i da im budemo na usluzi i olakšamo njihov život u trećoj životnoj dobi. “ rekao je v.d. Gradonačelnika Began Muhić

Prema riječima Amele Fočić koordinatorice programa zdravog aktivnog starenja  Švicarski Crveni križ BiH izražava podršku i dalje Gradu Živinice kroz načine da će pomoći gradskoj upravi da aplicira za status age friendly grada, grada prijateljski naklonjenog osobama treće životne dobi  prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji kao i na pomoći implementacije projekata definisanih usvojenom Strategijom za osobe treće životne dobi Grada Živinice.

(Ipeuzeto sa stranice Grada Živinice)

Ostavi komentar

Please enter your comment!
Molimo da unesete Vaše ime ovdje