Početna aktuelnosti O B A V J E Š T E NJ E

O B A V J E Š T E NJ E

132
0
Podijeli

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
GRAD ŽIVINICE
Služba za oću upravu, društvene djelatnosti,
boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe
Odsjek za boračko invalidsku zaštitu i raseljene osobe-
Broj: 02/14-37-sl./22
Dana, 24.05.2022.godine

OBAVJEŠTENJE
Obavještavaju se učenici sa područja grada Živinice koji su ostvarili pravona stipendiju za školsku 2021/2022 godinu putem Ministarstva za boračkapitanja Tuzlanskog kantona, da je termin potpisivanja ugovora od:
24.05.2022.godine do 31.05.2022.godine u prostorijama nadležne gradske službe za boračko-invalidsku zaštitu kancelarija br.11


Napomena: Za učenike koje zastupaju roditelji potrebno je dostaviti na uvid rodni list sa jedinstvenim matičnim brojem učenika kako bi isti upisali na ugovor.
Prilikom potpisivanja ugovora kandidati su dužni dostaviti broj računa otvoren kod banke na lično ime, ukoliko isto nisu dostavili prilikom apliciranja na Javni
konkurs. Učenici koji su punoljetni obavezni su ponijeti i ličnu kartu kako bi se utvrdio identitet istog.

Pomoćnik gradonačelnika
Mr.sc. Said Čerkezović

S.A.

Ostavi komentar

Please enter your comment!
Molimo da unesete Vaše ime ovdje