Početna aktuelnosti Proglašeno stanja nesreće u TK-Održana 19. vanredna sjednica Vlade TK

Proglašeno stanja nesreće u TK-Održana 19. vanredna sjednica Vlade TK

90
0
Podijeli

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona  donijela je Odluku u vezi sa proglašenjem stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19)na području Federacije Bosne i Hercegovine i opasnosti od širenja zarazne bolestina području Tuzlanskog kantona. U skladu sa Odlukom Vlade Federacije BiH, u cilju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na području Tuzlanskogkantona, utvrđene su obaveze i zaduženja da sva Kantonalna ministarstva, uprave i upravne organizacije, pravni subjekti i druge institucije stave sve resurse na raspolaganje Kantonalnom štabu civilne zaštite (KŠCZ), te da nadležni gradski i općinski štabovi civilne zaštite također stave na raspolaganje sve resurse, koji će prema planovima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara koristiti na ugroženim područjima.  Prema Odluci, u svim Kantonalnim ministarstvima, upravama i upravnim organizacijama i zavodima potrebno je organizirati rad kako bi u cijelosti mogli izvršavati naredbe KŠCZ. Također je KŠCZ zadužen da, po potrebi, izvrši aktiviranja i drugih pravnih subjekata, javnih preduzeća i građana u vezi sa nastalom prirodnom nesrećom, te da koristi sva ovlašćenja navedena u članu 21. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Tuzlanskom kantonu i drugim propisima, oddana proglašenja stanja prirodne nesreće, pa do momenta donošenja odluke oprestanku tog stanja.

Odlukom se obavezuju svi rukovodioci organa uprave i upravnih organizacija Tuzlanskog kantona, odnosno rukovodioci gradskih i općinskih službi za upravu i rukovodioci pravnih lica i drugih institucija, da osiguraju povođenje naredbi štabova civilne zaštite (pružanjem pomoći i podrške u logističkim i komunalnim potrebama, snabdijevanju stanovništva, obilasku terena, procjeni nastalih šteta i drugo).

Vlada TK donijela je Odluku o stavljanju van snage Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije„Tekuća rezerva“Javnom preduzeću „Međunarodni aerodrom Tuzla“ u iznosu od 18.000,00 KM. Riječ je o sredstvima koja su bila potrebna za angažovanje odgovorajućeg broja sanitarnih inžinjera u cilju preventivnog djelovanja i zaštite stanovništva vezano za korona virus. Budući da je donesena odluka o obustavi svih letova sa JP Međunarodni aerodrom Tuzla, prestala je potreba za angažovanjem sredstava tekuće rezerve.

 

Služba za informisanje Vlade TK

Ostavi komentar

Please enter your comment!
Molimo da unesete Vaše ime ovdje