Početna aktuelnosti Spreča puna smeća

Spreča puna smeća

1594
0
Podijeli

Spreča, nekadašnja ljepotica izuzetno bogata ribom, iz godine u godinu sve je zatrpanija komunalnim otpadom.

Trenutno stanje je katastrofalno, a mještani svoje neprimjerene postupke opravdavaju neregulisanim odvozom smeća iz domaćinstava.

Nekoliko apela u cilju rješavanja dugogodišnjeg problema nadležnima su upućivali i članovi živiničkog Sportskog ribolovnog društva Mrena, ali, nikakvi pomaci do danas nisu napravljeni.

Sve je više komunalnog otpada, a ogromne količine smeća  prave brane.

Trenutno stanje je posljedica dugogodišnjeg problema koji je prisutan na ovom području i prevršilo je svaku mjeru.

Ribari na terenu vide da je situacije sve teža, a problem zagađenja na području Živinica  je dodatno usložnjen zbog neadekvatnog odvoza smeća iz domaćinstava.

Deponija u Gornjoj Višći je zatvorena, odvoz smeća otežan, pa je lokalno stanovništvo, na neki način, prisiljeno da otpad istresa u korita rijeka,iako je to za svaku osudu..

Dio rijeke Spreče koji prolazi kroz Živinice zatrpan je plastičnim flašama, kanisterima, vrećicama, kartonskim kutijama,ostacima raznih životinja.

Posebno je riječ o plastici, a znamo da za njenu razgradnju treba duži vremenski period.

Biljni i životinjski svijet na ovom području je veoma ugrožen.

Problem zagađenja vodotoka krutim otpadom uzrokovan JE nepostojanjem redovnog odvoza otpada u slivnom području Spreče, inače rijeke koja je jedna od pritoka akumulacije Modrac.

Neadekvatno odlaganje otpada na kraju dovodi do nastanka divljih deponija u slivovima rijeka i sa sobom nosi brojne posljedice koje se u konačnici odražavaju i na samo zdravlje građana.

Mi vidimo samo kruti otpad, ali s njim dolaze i opasne materije koje su tečne i koje ne vidimo.

To se razlaže, pada na dno i odlazi u vode i mulj.

To može uticati negativno na živi svijet u rijeci i jezeru, ali i na kvalitet vode koju pijemo iz rijeke Spreče i jezera Modrac.

Problem divljih deponija potrebno sistemski rješavati.

Prije svega potrebno je napraviti redovan odvoz otpada za sve građane u slivu.

Na drugom mjestu je inspekcijski nadzor .

Svako je obavezan da se priključi na uredovan odvoz otpada i da ga plaća, a oni koji to onda budu odlagali ilegalno kažnjavati kako to zakon nalaže.

Dok divlje deponije u rijeci Spreči konačno ne bude očišćene, ovu nekadašnju ljepoticu ,nažalost,  morat ćemo  gledati u katastrofalnom izdanju za koje krivicu snose, kako nesavjesni građani, tako i nadležni koji su zasigurno mnogo prije trebali pristupiti rješavanju ovog ekološkog problema.

Jasminko Razić

Ostavi komentar

Please enter your comment!
Molimo da unesete Vaše ime ovdje