Početna aktuelnosti Jedinstvena organizacija boraca “Unija veterana” Živinice – tri godine uspješnog rada

Jedinstvena organizacija boraca “Unija veterana” Živinice – tri godine uspješnog rada

565
0
Podijeli

 

Jedinstvena organizacija boraca ,,Unija veterana ,, BiH nastala je krajem ratne 1993.godine pod nazivom UNIJA VETERANA POKRETA OTPORA BIH a po zamisli tadašnjeg predsjednika BiH rahmetli Alije Izetbegovića.

Na 123.sjednici Predsjedništva BiH održanoj 26.02.1994.godine,donesena je odluka o formiranju jedne boračke organizacije sa nazivom JEDINSTVENA ORGANIZACIJA BORACA ,,UNIJA VETERANA,, BIH.

Prva osnivačka skupština JOB-a ,,Unije veterana,, BiH održana je u novembru 1994.godine a čiji je počasni predsjednik bio rahmetli Alija Izetbegović, koji je izabran jednoglasnom odlukom.

Tako je i u Tuzlanskom kantonu 29.12.1993.godine osnovana UNIJA VETERANA POKRETA OTPORA da bi kasnije slijedila promjene u svom nazivu u JEDINSTVENA ORGANIZACIJA BORACA ,,UNIJA VETERANA,, TK.

Jedinstvena organizacija boraca ,,Unija veterana,, je multinacionalna, nestranačka i nevladina organizacija koja u svom sastavu ima sve boračke kategorije proizašle iz odbrambeno oslobodilačkog rata.Kao takva dobila je status organizacije od posebnog društvenog interesa za BiH upisom u sudski registar Višeg suda u Sarajevu broj R-II-104/92 od 08.01.1996.godine.

Jedinstvena organizacija boraca ,,Unija veterana,, je jedina od svih boračkih organizacija članica svjetske organizacije veterana.

JOB ,,Unija veterana,, TK usvom sastavu ima13opčinskih i gradskih organizacija i 3 sekcije (rudnička sekcija, sekcija BH pošta i sekcija termoelektrane Tuzla).Naše organizacije su aktivne i u Brčko distriktu i u entitetu RS.

JOB ,,Unija veterana zalaže se za nezavisnu, suverenu i cjelovitu Bosnu i Hercegovinu, zajednicu ravnopravnih naroda koji u njoj žive kao i izgradnjom demokratskog društva, utemeljenog na slobodama i dužnostima čovjeka i građana.

Od našeg osnivanja pa do danas prati nas stalna borba iaktivno učestvovanje u donošenju Zakona,podnošenju inicijativai pokretanju aktivnosti, te rad na zaštiti osnovnih ljudskih prava svih učesnika odbrambeno oslobodilačkog rata.

Bazirani smo na osjetljive grupe boračke populacije sa krajnjim ciljem da radno sposobnitreba da rade i žive od svog rada a za one čije su radne sposobnosti umanjene da se izborimo da uživaju određene zaslužene subvencije.

U tom pravcu stalna je saradnja sa organima zakonodavne i izvršne vlasti, institucijama i preduzećima.

Naš zadatak je kontinuirana briga o mezarima naših šehida i poginulih boraca, prikupljanje arhivske i historijske građe o pokretu otpora i odbrambeno oslobodilačkoj borbi, te baštinjenje tekovina obilježavanjem značajnih događaja, datuma i ličnosti iz odbrambeno oslobodilačkog rata.

I u gradu Živinice, od unazad tri godine, uspješno egzistira Jedinstvena organizacija boraca “Unija veterana” koju predvodi predsjednik ove organizacije Enes Gurda.

Jasminko Razić

Ostavi komentar

Please enter your comment!
Molimo da unesete Vaše ime ovdje