Početna aktuelnosti Na temu dekarbonizacije razgovarano u Gradskoj upravi grada Živinice

Na temu dekarbonizacije razgovarano u Gradskoj upravi grada Živinice

1819
0
Podijeli

Bosna i Hercegovina potpisnica je Pariškog sporazuma i Sofijske deklaracije čiji je sadržaj uglavnom vezan ka rješavaju najvećeg egzistencionalnog problema čovječanstva u 21. vijeku, a to su klimatske promjene. Da bi se postigla dekarbonizacija to jeste da bi se realizovala energetska tranzicija potrebno je da djeluju sve zemlje svijeta. Stoga je Kraljevina Švedska pokrenula projekat koji se realizuje u Bosni i Hercegovini.

Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) odobrila je sredstva za realizaciju dva projekta sa ciljem stvaranja zdravije životne sredine, a to su zaštita okoliša te saradnja sa gradovima i opštinama bogatim ugljem. Šest opština ili gradova Bosne i Hercegovine poput Kaknja, Breze i Ugljevika teži ka uključenosti u drugi projekat, a jedan od njih je i grad Živinice.

Štokholmski institut za okoliš u naredne tri godine sarađivati će sa tri grada ili opštine koji pokažu spremnost za saradnju. Upravo o realizaciji ovog projekta u našem gradu predstavnici Gradskog vijeća grada Živinice i Gradske uprave na čelu sa vršiocem dužnosti gradonačelnika Beganom Muhićem razgovarali su sa predstavnicom Ministarstva za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose Bosne i Hercegovine te predstavnicima Štokholmskog instituta za okoliš.

Predstavnici Štokholmskog instituta za okoliš i Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH u proteklih nekoliko dana održali su sastanke poput današnjeg u našem gradu i sa predstavnicima preostalih pet opština ili gradova koji žele biti uključeni u projekat kojeg finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju.

Grad Živinice u proteklom periodu realizirao je znatan broj projekata koji pokazuju težnju našeg grada ka energetskoj tranziciji, a neki od njih predočeni su učesnicima na sastanku u Gradskoj upravi.

Plan Štokholmskog instituta za okoliš je da 1. jula započne sa realizacijom projekta sa odabrana dva ili tri grada u Bosni i Hercegovini. Grad Živinice početkom maja mora potvrditi namjeru da želi ući u projekat.

Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) i u prošlosti ulagala je u naš grad, a posljednja donacija u iznosu 1,5 miliona eura odnosila se na izgradnju Regionalne deponije Eko-sep.

Mehmed Smajlović

Ostavi komentar

Please enter your comment!
Molimo da unesete Vaše ime ovdje