Početna aktuelnosti Javna rasprava o Nacrtu Odluke o naknadi za postavljanje i popravak...

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o naknadi za postavljanje i popravak podzemnih i nadzemnih instalacija na javnim površinama u Gradu Živinice

210
0
Podijeli

Sve općine i gradovi i njihova JP kao jedan od izvora finansiranja vide u naknadi za postavljanje i popravci podzemnih i nadzemnih instalacija na javnim površinama.

JP Horizontala s tim u vezi prvo je morala ostvariti kontakt sa korisnicima usluga kako bi se utvrdile želje i potrebe, te tačna dužina postavljenih instalacija ali da se u obzir uzmu dosadašnja sudska praksa i presude koje su u dobroj mjeri usmjeravale tokove rada ovog preduzeća.

Na ovu temu održana je javna rasprava o „Nacrtu Odluke o naknadi za postavljanje i popravak podzemnih i nadzemnih instalacija na javnim površinama u Gradu Živinice“.

Naime, poštivajući sudske odluke, kao obavezujuće u radu u JP Horizontala došli su do zaključka da Odluka o ptivremenom korištenju javnih površina na području Grada Živinice ima određenih nedostataka, te su blagovremeno sa konkretnim prijedlozima i sudskim odlukama obratili osnivaču i Gradskom vijeću Živinice.

JP Horizontala prema navedenoj Odluci i preuzetim nadležnostima je trebala da utvrđuje naknadu za korištenje javnih površina u dijelu postavljanja podzemnih i nadzemnih instalacija na javnim površinama na području Grada Živinice, ali efekat je izostao jer nisu imali u zakonu zasnovano uporište.

Gradsko vijeće je uvažilo  njihove prijedloge te 17.07.2019.godine donijelo Nacrt Odluke o naknadi za postavljanje i popravak podzemnih i nadzemnih instalacija na javnim povrinama u Gradu Živinice, uz održanu javnu raspravu.

Na javnoj raspravi 20.09.2019.godine, uz učešće korisnika usluga, utvrđeno je nekoliko amanmanskih prijedloga, a za koje se nadaju da će od strane GV biti prihvatljivi i kao takvi biti sastavni dio prijedloga Odluke.

“Mi smatramo da ponuđeni amandmani prijedlozi na održanoj javnoj raspravi, mogu na zadovoljstvo svih biti prihvaćeni i koji će se u narednom periodu primjenjivati u radu, jer istim ćemo stvoriti zadovoljstvo kod naših korisnika, a s druge strane se može očekivati finansijska stabilnost preduzeća, posebno kada Odluka sada ima zakonsko uporište, pa time i naše postupanje”, kaže direktor JP Horizontala Muhamed Đulović.

“U narednom periodu vizija uorave i uposlenika JP Horizontala će prije svega biti usmjerena na investiciono ulaganje, kroz razne objekte koji će koristiti djelatnostima preduzeća, korisnicima i na kraju krajeva građanima Živinica”, istakao je Đulović.

Merisa Mujčinović

Ostavi komentar

Please enter your comment!
Molimo da unesete Vaše ime ovdje