Početna politika Održana 48 redovna sjednica Vlade TK

Održana 48 redovna sjednica Vlade TK

1637
0
Podijeli

Danas je održana 48 redovna sjednica Vlade Tuzlanskog  kantona na kojoj je razmatrano i usvojeno nekoliko tačaka dnevnog reda.Vlada je danas razmatrala i usvojila izvještaje o radu kantonalnih ministarstava tokom 2019. godine, kao i Izvještaj o radu Vlade Tuzlanskog kantona za 2019. godinu. T

Odobren upis ukupno 2.155 studenata na Univerzitet u Tuzli

Na današnjoj sjednici Vlada je dala prethodnu saglasnost na prijedlog Odluke Senata Univerziteta u Tuzli o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, te drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/21. godini.

Na I (prvom) ciklusu studija je planiran upis za ukupno 2.155 studenata, od čega 1.060 studenata koji se finansiraju iz Budžeta Tuzlanskog kantona, 1.045 studenata koji se sami finansiraju, te 50 vanrednih studenata. U ovaj broj je uključen i integrisani studij I i II ciklusa studija na Medicinskom fakultetu. Na II (drugom) ciklusu studija svih fakulteta je planiran upis za minimalno, a maksimalno 1.185 studenata, dok je na III (trećem) ciklusu studija planiran upis za minimalno 78, a maksimalno 213 studenata.

Utvrđene visine školarina na Univerzitetu u Tuzli

Vlada je danas dala saglasnost na Odluku Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli o iznosu participacije i školarine na sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2020/’21. godini. Prema ovoj odluci redovni studenti prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija koji se finansiraju iz Budžeta TK i koji nemaju status zaposlenog lica, u akademskoj 2020/’21. godini plaćat će participaciju u troškovima studija u visini od 100,00 KM po semestru.

Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima

Vlada je, na danas održanoj sjednici, donijela Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice „Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima“ za 2020. godinu, shodno kojem će planirana sredstva u iznosu od 40.000,00 KM Ministarstvo privrede dodijeliti privrednim društvima iz oblasti rudarstva, hemijske industrije, metaloprerađivačke, elektroindustrije, industrije građevinskih materijala, građevinarstva, industrije gume i plastike, obuće i tekstila. Od navedenog iznosa 10.000,00 KM je planirano za plaćanje pravnih usluga, sudskih i drugih troškova u vezi sa zastupanjem na nadležnim sudovima, kao i usluga izrade revizorskih izvještaja za privredna društva sa većinskim državnim kapitalom koja ove usluge ne mogu platiti iz svog tekućeg poslovanja.

Na održanoj sjednici vlade usvojeno je i još nekoliko ostalih tačaka,stoji u izvještaju odjeljenja za informisanje Vlade Tuzlanskog kantona .

Ostavi komentar

Please enter your comment!
Molimo da unesete Vaše ime ovdje