Početna aktuelnosti Održana 62.redovna sjednica Vlade TK

Održana 62.redovna sjednica Vlade TK

172
0
Podijeli

Ambiciozan plan tuzlanske zračne luke

Vlada je danas dala saglasnost na Plan poslovanja JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ za 2022. godinu. Kako se u ovom dokumentu navodi u tekućoj godini planira se nastavak tehničkog opremanja Aerodroma i kontinuirana edukacija radnika za siguran prihvat i otpremu zrakoplova, putnika, prtljaga i roba, ali i nastavak postepenog povećanja broja zračnih operacija i novih destinacija u zemlje zapadne Evrope i Bliskog Istoka. Također, planiran je  i završetak onih projekata koji nisu okončani tokom 2021. godine, a to su prije svih stavljanje u funkciju osvjetljenja piste u projektovanoj dužini od 900m, tehnički prijem zgrade putničkog terminala,izgradnja trećeg GATE-a kao i carinskog skladišta. Prema aktualnim planovima avio kompanije Wizz Air u prva tri mjeseca ove godine predviđa se nastavak zimske sezone, odnosno letovi na 14 destinacija u 6 zemalja, dok bi se u periodu april – oktobar tekuće godine taj broj povećao na 22 destinacije u 7 europskih zemalja.

Kada je u pitanju razvoj tuzlanske zračne luke, u 2022. godini planirano je da se nastave pregovori i sa drugim niskobudžetnim avio kompanijama koji su započeti u 2021. godini. Cargo saobraćaj se u 2022. godini planira na 5 opsluženih letova u godini što je za 3 leta više u odnosu na 2021.godinu. Kapacitet koji aerodromtrenutno posjeduje je dovoljan za opslugu i u slučaju povećanja broja Cargo operacija, navodi se u Planu.

U toku 2022. godine Aerodrom planira i da se završi izgradnja i dodatnog GATE-aatrija i nadstrešnice ispred dolaznogGATE-a, čime će se upotpuniti slika modernog međunarodnog aerodroma. Poredtoga u 2022. godini planirana je rekonstrukcija parking prostora, što će unaprijediti prostor za prateće aerodromske sadržaje.

Skoro 40 miliona KM za razvojne i programe socijalne zaštite u TK

Vlada je danas donijela Odluku o usmjeravanju i korištenju sredstava po Ugovoru o dodjeli potpore Tuzlanskom kantonu iz septembra 2021.godine. Radi se o nepunih 39 miliona KM, osiguranih iz tranše Međunarodnog monetarnog fonda, koji se ovom odlukom usmjeravaju na glavni račun trezora Tuzlanskog kantona. Od ovih sredstava za finansiranje programa socijalne zaštite planirano je nešto više od 27 miliona KM, za program Podrška razvoju kantona 3.680.000 KM, za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicimaza u okviru programa Ministarstva za boračka pitanja planirano je 2 miliona KM, sufinansiranje nabavke opreme za JZU UKC Tuzla i JZU Opća bolnica dr. „Mustafa Beganović“ Gračanica planirano je 650.000 KM. Zanabavku udžbenika za učenike osnovnih škola predviđeno je skoro milion KM, a za izgradnju Muzičke škole 600.000 KM. Kao podrška Međunarodnom aerodromu Tuzla planirano je 880.000 KM, 1,8 miliona je planirano za sanaciju lokalnih puteva u našem kantonu, dok je za podršku poljoprivredi i ruralnom razvoju planirano više od 1,2 miliona KM.

Ostale odluke

Vlada je danas prihvatila Izvještaj o izvršenim inspekcijskim pregledima i nađenom stanju i problemima utvrđenim u oblasti matičnih knjiga i matičnog registra na području Tuzlanskog kantona u 2021. godini, kao i Izvještaj o radu Kantonalnog štaba civilne zaštite za prošlu godinu.

Današnjim Zaključkom Vlada je od zatražila od Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i menadžmenta JU Univerziteta u Tuzli zatražila da u idejno rješenje razvoja U Univerziteta u Tuzli, kao jednu od prioritetnih aktivnosti, uvrsti i izgradnju olimpijskog bazena u okviru Kampusa. Također, od Upravnog odbora JU Univerzitet u Tuzli je zatraženo da razmotri zahtjev Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i donese odgovarajuću odluku o produženju Ugovora sa Ministarstvom unutrašnjih poslova o obezbjeđenju Kampusa Univerziteta u Tuzli i davanju na korištenje dijela objekta Kampusa za smještaj Jedinice za specijalnu podršku kao i produženje notarski obrađenog ugovora o davanju na korištenje dijela Kampusa bez naknade za potrebe smještaja arhive Ministarstva unutrašnjih poslova, a sve na period od najmanje 10 godina.

U cilju razvoja i unapređivanja visokog obrazovanja na području Tuzlanskog kantona, Vlada je danas, na mandat od četiri godine, imenovala Savjet za visoko obrazovanje. Radi se o stručnom i savjetodavnom tijelu Vlade Kantona u oblasti visokog obrazovanja, čiji je predsjednik Enes Duvnjaković, kao predstavnik visokoškolske ustanove. Članovi, predstavnici visokoškolskih ustanova su Vedad Gurda, Vlatko Šeparović, Vesna Bratovčić i Edin Glogić, a Sanela Dedić je član kao predstavnik Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona, dok je Adnan Mešalić kao predstavnik privrede član ovog tijela.

U skladu sa ranije donesenim planovima, danas je Vlada donijela odluke o kupovini, skladištenju i zanavljanju robe za robne rezerve. Radi se o esencijalnim artiklima za potrebe robnih rezervi.

Na danas održanoj sjednici Vlada je odobrila prijenos 1.219,34 KM Dječijem Selu mira Turija na ime refundacije plaćenog iznosa carine za nabavku robe za potrebe Sela mira.

Vlada je utvrdila i osnovice za obračun plaća, kao i visine naknade za ishranu uposlenicima u oblastima obrazovanja, policije, pravosuđa i uprave, javnim ustanovama i ustanovama kulture, kao i visinu naknada za ishranu za januar 2022. godine.

Danas je Vlada dala saglasnost Ministarstvu finansija za prijem dva državna službenika stručnog savjetnika – kontrolora za plaćanje i upravljanje gotovinom, te stručnog savjetnika za operativno planiranje budžeta, kao i jednog namještenika višeg referenta za obračun plaća u radni odnos na neodređeno vrijeme. Također, Vlada je dala saglasnost i Općinskom sudu u Tuzli za prijem četiri državna službenika stručnog savjetnika za podršku svjedocima i maloljetnicima u krivičnom postupku, stručnog saradnika za vođenje zemljišnih knjiga – zemljišnoknjižni referent, dva stručna saradnika za sudska izvršenja, kao i šest namještenika viših referenata za operativno tehničke poslove – daktilografa, te Općinskom sudu u Srebreniku za prijem dva namještenika, viša referenta za operativno-tehničke poslove, daktilografa u radni odnos na neodređeno vrijeme.

Vlada je danas dala prethodnu saglasnost na Prijedlog Pravilnika o izmjeni pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima zaposlenika na Univerzitetu u Tuzli, utvrđen od strane Upravnog odbora Javne ustanove Univerzitet u Tuzli.

Na današnjoj sjednici Vlada je imenovala Koordinaciono tijelo za obilježavanje 1. Marta Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine.

Vlada je danas izmijenila Odluku o imenovanju članova Koordinacionog tima za izradu Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici za područje Tuzlanskog kantona i praćenje njegovog provođenja, te umjesto člana Selme Mešić, kao član imenovala Mirelu Tuzlak.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas imenovala punomoćnike koji u ime osnivača vrše ovlašćenja Skupštine Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o. Također, Vlada je danas imenovala Upravni odbor JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla na period od 4 godine, te donijela rješenja o imenovanju privremenih školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.

Odjeljenje za informisanje

Ostavi komentar

Please enter your comment!
Molimo da unesete Vaše ime ovdje