Početna aktuelnosti Turizam-velika šansa za općinu Živinice

Turizam-velika šansa za općinu Živinice

1126
0
Podijeli

Turizam je označen jednim od motora razvoja privrede Bosne i Hercegovine , kao i entiteta,kantona, gradova i općina.

BiH raspolaže sa značajnim turističkim potencijalima, ali je suočena sa izazovom kreiranja vrijednih turističkih resursa.

Upravo je pretvaranje potencijala u ekonomski resurs ključna karika u lancu vrijednosti turizma, posebno kroz razvoj destinacija i primjenu destinacijskog menadžmenta, te kroz razvoj marketinških aktivnosti koje će doprinijeti uspješnoj implementaciji strateških planova na nivou destinacija.

Čak i one destinacije koje posjeduju veoma interesantne atrakcije mogu očekivati neuspjeh ukoliko se destinacijom i turističkim proizvodima destinacije ne upravlja na pravilan način.

Participacija interesnih grupa, a naročito lokalne zajednice je postalo pravilo pri razvoju destinacija i proizvoda,kao i provođenju turističkih aktivnosti.

Pozicioniranje na tržištu zavisi od spremnosti lokalnih aktera da zajednički rade i doprinose razvoju destinacije.

Općina Živinice nema usvojenu Strategiju razvoja turizma ni sa kratkoročni niti za dugoročni period.

U našoj državi i u regiji nismo prepoznatljivi ni po jednom brendu niti po nekom događaju koji je isključivo naš specifikum.

Pionirske korake u razvijanju seoskog turizma, kao jedne od formi turizma uopće, čini Porodični ruralni edukativni centar iz Gračanice koji educira svoje članove kako biti konkurentan u toj oblasti kroz ponudu svega onoga što ima živiničko selo.

A u Živinicama ima mnogo turističkog potencijala.

Imamo prekrasne prirodne destinacije,Djedinska planina,Rudina,Jezero Modrac,Jezero Bašigovci,Bare-Šljunkara,rijeke-Spreča Oskova i Gostelja,niz slikovitih rječica i potoka…

Imamo stećke,stare bosanske kuće,stare vjerske objekte svih konfesija,ribnjake,vodenice,krečane,ćumurane,etnonaselja i avlije…

…imamo sposobne mlade a nezaposlene ljude koji imaju potencijala i ambicije…

…ono što nemamo -to je osmišljeno ,planirano,sistemsko djelovanje na izradi Strategije turizma za općinu Živinice i njeno iskreno i dosljedno implementiranje na terenu.

U mnogo čemu Živinice prednjače u odnosu na druge bh sredine ali to nije kapitalizirano niti je izgrađen poseban imidž i prepoznatljivost općine Živinice u odnosu na druge turističke destinacije koje raspolažu sa daleko manje potencija od ovog našeg.

Uspješnost turističke destinacije se ogleda kroz šest principa: atraktivnost,pristupačnost, aktivnosti na destinaciji, pogodnosti, dostupnost paketa i dodatne-pomoćne usluge.

Imajući u vidu navedene elemente uspješnosti, priroda turističke ponude u BiH i Općini Živinice je prvenstveno takva da je usmjerena ka kratkim boravcima koji ne daju osnovu za punu ekonomsku valorizaciju turističkih resursa.

I pored činjenice da postoji značajno kulturno-istorijsko i prirodno nasljeđe, što može biti jedan od oslonaca ukupnog razvoja turizma, činjenica je da se ovaj potencijal ne koristi dovoljno čak ni za lokalno tržište i skoro svi problemi sa kojima se suočava turizam u BiH se reflektuju i na razvoj turizma u našoj Općini.

Jasminko Razić

Ostavi komentar

Please enter your comment!
Molimo da unesete Vaše ime ovdje